Lucia Sagari

Fra VeiskilleWiki
(Omdirigert fra Lucia)
Hopp til navigering Hopp til søk

Presentasjon

Før stjernefallet var Lucia en magiker, akademiker og lærer med demoner og beskyttelsesmagi som spesialfelt. Hun er en av vandrerfolket og en som høvdingen og hirden rådførte seg med. Etter stjernefallet var hun i en periode forvirret før hun fant et nytt fokus. Hun ble meget opptatt av tåka som forandret verden og etter hvert tåkens nye natur. Hun var en av de første menneskene til å forstå at det var Eberyok som nå var i tåka.

Lucia har de siste årene reist rundt og lokalisert gamle kult plasser for å måle frykt nivåene. Hun har også tilbrakt mye tid ved den Altheiske tåkefronten for å observere soldatenes fryktreaksjoner. Hun har også brukt oppholdet ved tåkefronten til å videreutvikle fryktmestringsteknikkene hun først omtalte i sin avhandling om fryktens natur.

Hun bor i ArChaz men reiser mye rundt.

Familie, venner og bekjente

Tajo
Ridder Lucas av Malrids Sirkel
Roja
Muriel Bibliotekar ved akademiet i Kroam
Oroitz Duel
Sandre Alvedo
Rosana Disertar
Adonis Tar-Erion
Paramananda Ho
Og en hel haug andre vandrere, akademikere og historikere

Spiller og opptredener

Lucia er spilt av IngaKorsvei,Metafysisk midtsommer og Arans hus.

Ymse metafysiske spekulasjoner

Mørket

Fra alvenes rekker ble mørket skapt
Men Herskeren falt og hans rike gikk tapt.

Når byttet er slaktet til siste man
Vil jegeren kjempe i get land

Eberyok mistet sin høyre arm da demonene overvant han. Demonen Ebdek ble satt til å styre mørket i hans sted. I følge gamle skrifter fra biblioteket i Andhra Kesh hadde Ebdek den avhogde armen. Den eneste måten hen kunne kontrollere mørket var hvis han hadde en del av mørket. Hvor er den armen nå? I mine undersøkelser rundt fryktens natur har jeg komet over flere gamle sagn og anekdoter sov viser spor av at Eberyok har beveget seg blant oss etter hans utkastelse fra mørket.

Jegeren i mørke skog

Kuriositet fra Kroam før Selena Det fortelles at en av kongens lensherrer gav kriminelle et valg mellom døden og skogen. Ingen overlevde i skogen de som gikk inn ble jaget og drept av jegeren i mørket. Likene ble alltid funnet i utkanten av skogen på motsatt side av der de gikk inn. Nedtegnelse av en bøddel Kroam Lensherren holdt en fakkel bak ryggen på den dømte. Skyggen blandet seg med skogens skygger og Lensherren sa en besvergelse. Her er nedtegnelsen uklar, tydelig at bøddelen ikke kjenner skaperens sang. et av ordene som nevnes er Bearyk - Bearyok - Eberyok. Det er ikke tegn til at skikkelsen er tvunget eller påkalt. virker mere som at skikkelsen krever noe av menneskene. Bedre at kriminelle ble gitt skogen en de stakerne som levde i skogens skygge.

Det er nedtegnelser om offer til skogen og jegeren i Ciran også.

Jaktlaget - En ung Ciransk adelsmann fant sin bestefars nedtegnelser om jakten. Netter uten måne ble Mennesker satt ut i skogen for å bli jaktet på. Den unge Ciraneren tok jakten selv. Med sine venner jaktet han og drepte for mørket. Men så ble de jaktet selv. Mørket kom for dem en etter en. Flere spor på jaktlaget omtaler noe som virker som halv alver - Eberyoks barn? Barn født av frykt? skrømt? Halvalver kunne bli født av følelser. Ritueljakt på måneløse netter - Eberyok skjule seg for månen og demonene.

Hjulet?

I stillhet skal sangerens toner gå.
Mot mørket og hjulet vil kampen stå.

Dette omtaler ting i andre akt altså etter stjerne fallet. Sangerens toner er de magiske vesenene det er de som vil sloss mot hjulet. Hjulet brukt som beskyttelse mot underjordiske.

Fire skal spille i andre akt
om hvem som får æren og menneske makt.

Løgnen, sannheten og Eberyok. Er den siste Hjulet?

Den nye sirkelen

Alt som er over kan leve igjen,
for drømmerens kraft er i løgnensmenn.

Kyrthani forteller om ånder som går i spiralen blir de gjenfødt? Er spiralen i bevelgelse? hvor begynner og slutter den?

Mørket og lyset er ikke balanse lenger, natt og dag har forskjellig lengde på samme måte variere styrkeforholdet mellom lys og mørket. Balansen er ikke sirkelen lenger der er mere sykluser, årstider, tidevann og kretsløp.

Mørkets tegn har ny betydning i sirkelen, den er ikke lenger demonenes domene. Mørkets tegn ble satt i en drøm de andre tomme feltene ble også fylt med tegn men ikke betydning. Sarini sitt tegn kom i sirkelen da hun bestemte seg for å ta opp kampen. Menneskene fyller de tomme plassene med sine valg. de er ikke følelser eller sykluser men menneskenes valgte kraft. Hvis hjulet kan beskytte mot Eberyok vil menneskene gi kraft til entiteten/kraften bak hjulet. - Blir det neste tegnet hjulet?