Lothbardien/Intro

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Lothbardien var en brokete samling landområder som var underlagt barbaren og krigerkongen Lothbard. Det er uvisst hvor mange ulike kulturer han hadde lagt under seg, men det kan være så mange som tjue, og ingen av dem har noe særlig mer til felles enn at de bor i det området Lothbard kalte sitt land.

Høsten det femtende året etter Tåkeflommen var det ikke mer igjen av Lothbardien. Malderia, Althéa og Ulymar hadde sammen tvunget Lothbard og hans menn gradvis ut av området og de aller siste trefningene stod på vårparten. Særlig slaget ved Grua og kampen om Eolan blir snakket om, ettersom de faktisk var de eneste direkte slagene i hele krigen.

Lothbards menn er av en helt annen kultur enn folkene han hersket over og hadde ingen interesse av å forsvare landet til siste blod, noe som førte til at mange av krigsfølgene forlot området og forsvant ut på slettene vest for Lothbardien.

Etter felttoget ble det opprettet nye land og regimer i området, og selv om krigen er over betyr ikke det at området er uten konflikter. Den Trinasjonale Allianse styrer fremdeles i de områdene som ikke er selvstyrte, delvis ved hjelp av de nystartede leiesoldatkompaniene i området.