Lothbardien

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Lothbardienområdet

Lothbardien var en brokete samling landområder som var underlagt barbaren og krigerkongen Lothbard. Det er uvisst hvor mange ulike kulturer han hadde lagt under seg, men det kan være så mange som tjue, og ingen av dem har noe særlig mer til felles enn at de bor i det området Lothbard kalte sitt land.

Høsten det femtende året etter Tåkeflommen var det ikke mer igjen av Lothbardien. Malderia, Althéa og Ulymar hadde sammen tvunget Lothbard og hans menn gradvis ut av området og de aller siste trefningene stod på vårparten. Særlig slaget ved Grua og kampen om Eolan blir snakket om, ettersom de faktisk var de eneste direkte slagene i hele krigen.

Lothbards menn er av en helt annen kultur enn folkene han hersket over og hadde ingen interesse av å forsvare landet til siste blod, noe som førte til at mange av krigsfølgene forlot området og forsvant ut på slettene vest for Lothbardien.

Etter felttoget ble det opprettet nye land og regimer i området, og selv om krigen er over betyr ikke det at området er uten konflikter. Den Trinasjonale Allianse styrer fremdeles i de områdene som ikke er selvstyrte, delvis ved hjelp av de nystartede leiesoldatkompaniene i området.


Områder i Lothbardien

Ophrien er den nordligste delen av krigsområdet på grensa til Ulymar, og var den siste som blei frigjort. De har alltid vært sterke mostandere av Lothbard, og er et svært religiøst, nøkternt og arbeidsomt folkeslag. Etter krigen kom de fort i gang med å få landet på fote igjen, med god hjelp fra sine naboer i nord, Ulymar. Med tiden har dette samarbeidet ført til sine egne problemer.

Kastarundt er området vest i Lothbardien, det karrigste og mest ugjestmilde fjellområdet sør for Andhra Kesh. En del av den malderiske hæren passerte gjennom området tidlig i felttoget, og det ble i praksis omtalt som et eget land gjennom hele krigen, selv om Kong Ion ikke ble offisielt anerkjent som statsoverhode før i år 15 e.S.

Vilkafjord var Lothbards hovedsete, og lå innerst i fjorden helt vest i Innhavet. I dag er Vilkafjord en selvstendig nasjon, men fungerer fremdeles som alliansens administrative hovedsete i området.

Neven var opprinnelig den malderiske hovedleiren under felttoget mot Lothbard, da kjent som Knyttneven. Etter nedskjæringene i den malderiske hær ble leiren og det omkringliggende området kjøpt av en gruppe veteraner under ledelse av den tidligere Hansken-kommandanten Harvan Elverhogg. Leiren er i dag både et selvstendig landområde og hovedsete for Neven Kompani.

Sider som kan være interessante