Landet rundt Vilkafjord

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Områdene rundt Vilkafjord by er blitt tatt over av folk som har flyttet eller blitt flyttet ut av byen. Da byen ble selvstendig fant Rådet fort ut at byen ikke lenger kunne brødfø befolkningen sin. Selv om mange bønder i områdene utenfor Vilkafjord selger varene sine i byen, så Rådet at de trengte en mer stabil flyt av mat og ressurser til byen.

Distriktene

De 3 Distriktene ble opprettet, først og fremst for å skaffe byen mat, men også for å skaffe tømmer nok til å begynne å bygge ordentlige hus i byen mens den enda bestod av fler telt enn hus. Hvert distrikt fokuseres på masseproduksjon av en ressurs, som fører til at landområdene blir meget godt utnyttet.

Mange av de første arbeiderne som ble sendt til Distriktene, var enten folk som ikke kunne betale gjelden sin til forskjellige handelshus eller "omplasserte" flyktninger. Mange som rømte fra [[Lothbard] endte i Vilkafjord, og mange av disse hadde ikke noe å livnære seg av når de kom til byen. Mengden fattige holdt på å oversvømme byen de første årene, og en måte å rydde opp i dette var å flytte flere av dem ut til Distriktene der de kunne være nyttige for byen og faktisk tjene penger selv. Ikke mye selvsagt, men det meste er bedre enn å sitte fattig i Vilkafjords gater.

Tvangsflyttingen har dabbet av etter at Distriktene har fått arbeidere, men etter som Vilkafjords grenser vokser, vokser også distriktene. Så rekkene av Distriktsarbeidere vokser stadig med gjeldsslaver fra byen, straffarbeidere, samt noen frivillige arbeidere (ofte fra fattige familier som ikke kan brødfø dem lenger).

Ulljord

Øst for Vilkafjord strekker det seg store sletter og åser. Disse store grøntarealene er blitt gjort om til store beitemarker for horder med sauser. Distriktet er nesten ryddet for rovdyr, så store saueflokker streifer i kjempeinnheininger. Langs etter Karavaneveien er det satt opp store slakterhus, der både ullen og kjøttet samles, før det fraktes inn til byen.

Åkeren

Sør for Vilkafjord er store deler av landet jevnet for kornåkre. Flere mil med bygg- og havreåkre strekker seg fra byen og sørover. Langsmed elvene som krysser landet er det også bygd opp flere møller så store som herskapshus. Her kvernes det opp korn nok til å brødfø små landsbyer hver dag, og digre vogntog med mel fraktes jevnlig inn til byen.

Skogen

Nord- og vestover fra byen er begynnelsen på en kraftig skog. Under Felttoget sørget skogene for at Barderne var vanskelig å finne, men nå er store områder ryddet og gjort om til tømmer. Mer og mer av skogene blir brukt til tømmer og området har noen av verdens største sagbruk.