Komnik

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Komniktårn 13, Røyskatten

En Komnik er en Keshisk oppfinnelse som gjør det mulig å sende beskjeder raskt over lange avstander. Den tekniske beskrivelsen av apparatet er svært vanskelig å både forstå og forklare, og har som regel blitt misforstått og feiltolka av legfolk.

Komniker er ikke veldig utbredt i verden, men Ulymar har gjort et alvorlig forsøk på å sette opp operative Komnik-nettverk. Under er en beskrivelse av hvordan den eldste og mest velfungerende komniklinja i verden fungerer, med komniktårn 25, Røyskatten, som eksempel. Alle komniker ser ikke nødvendigvis ut som denne, men mekanismen fungerer på samme måte over hele linja.

Om komniker i Ulymar

Forklaring til illustrasjon

Røyskatten er rundt 20m høy og sender signaler (vinkler) ved hjelp av regulator og indikatorer som styres etter ”tau-og-trinse”-prinsippet. Tauet som styrer regulatoren kalles ankertau og tauene som styrer de to indikatorene kalles skjerf. Krysningspunktet mellom selve masten og regulatoren kalles ankerpunktet. I ankerpunktet er det festet tre trinser utenpå hverandre, en til hvert av tauene. Det er fem lamper festet på indikatorer og regulator (kalt fluer) som tennes på natten dersom en vinkel skal sendes eller mottas, lampene slukkes (smekkes) etter at arbeidet er utført for å spare på olja.


Rett under regulatoren sitter utkikkstønna (egget) og den som har vakt der kalles plomma og er på plommevakt. Plommevakta tar i mot vinkler og sender dem med halen ned til reiret. Den som står i reiret og tar i mot vinkelen kalles gjerne populært for rugevakten og det er han som har ansvaret for å for å sette indikatorene i riktige posisjoner for å viderevinkle meldingen.

Mellom reiret og egget finner vi seilet som er laget av seilduk og plank og fungerer både som sikkerhetsnett og regntak. Mat og drikke heises opp til laget på vakt i en kurv.

Ved siden av selve komniken har nikkerne ei lita hytte hvor de sover og spiser og drikker rommelon når de ikke er på vakt.

Tårnene er bemannet av flere lag på to vakter som arbeider på skift (på #25 er det til sammen tre lag pluss sjefen). Det kan være en tung jobb, men nikkerne er stolte av den. Det går ukevis mellom hver gang de endelig har perm og kommer seg bort fra stasjonen (og da som regel ikke lenger enn til nærmeste vertshus) og det er ikke til å nekte for at de fleste blir litt småspesielle av å leve så isolert. Nikkerne er som sagt stolte av faget sitt og vet at de gjør en viktig jobb for kongen, kanskje er det derfor de har laget en egen sang for å hylle seg selv. Flere nikkere drømmer om å kunne vinkle denne sangen i kor med de andre komnikene rundt seg.

Vinkelsystem

Komnikene opererer med et alfabet på 25 bokstaver der Å staves som A, J som I, Q som K og W som V. Ellers brukes også tall samt noen enkle ord og standardfraser.

Hver av indikatorene har fem mulige posisjoner: 0, 45, 90, 135 og 180 grader. Regulatoren kan stilles vannrett, loddrett eller diagonalt. Dette betyr at det er nesten et uendelig antall kombinasjoner som kan brukes og at komnikene langt fra har nådd toppen av sitt potensiale.


De fire viktigste posisjonene til komniken er:

 • begge indikatorer på 0 grader = pause/verken sender eller mottar for øyeblikket.
 • begge indikatorer på 90 grader = klar til å motta vinkel
 • begge indikatorer på 180 grader = klar til å sende vinkel/ber om oppmerksomhet
 • frenetisk vifting med begge indikatorer = ALARM!/ANGREP!


Det meste kan sendes via komnik: Tegninger, koordinater og meldinger er de mer offisielle typene, mens nikkerne gjerne også spiller sjakk og utveksler korte dikt og små verserim via komnik. Et av de bedre versene ble vinklet av Padda #24 for en stund tilbake i en versekamp med et annet tårn lyder som følger:

”Våren kom, Melonen ble fylt, og morgenen etter våknet vi i en bylt”.

Generelt om komniklinja og folks oppfatning

Til sammen er det cirka 60 komniktårn som går i en uavbrutt linje fra Archas til Eolan. Arbeidet med å bygge komnikstasjoner begynte i Ulymar rundt år 12, og det snakkes nå om å utvide linjen ned til Vilkafjord hvis en klarer å finansiere det, men foreløpig foreligger det ingen konkrete planer. Man holder også på å sette opp en linje langs østsiden av Innhavet, som skal knytte Eolan sammen med Tharaneos i Althéa.

Komniker blir blant de fleste i Veiskille sett som noe halvmagisk, mystisk og skummelt noe. Konseptet med at et brev skal kunne leveres uten at det fysisk skifter hender er vanskelig å forstå. Blant nikkerne derimot er komnikene rett og slett en fantastisk oppfinnelse og bevis på hva man får til i Andhra Kesh, og det er en allmenn oppfatning at de som ennå ikke har oppdaget fordelen med komniker henger etter i tida.

Men likevel kan det virke som om det er noe mystisk som foregår med komniker; rykter har gått om at det fra tid til annen har dukket opp meldinger fra intet, meldinger som mottas av ett tårn, men som aldri har blitt sendt fra noen av nabotårna (for eksempel påstår Ugla #26 å ha mottatt to slike meldinger fra Røyskatten, men Røyskatten nekter for å ha sendt noe slikt). Etter et inspektørbesøk på Røyskatten i år 16 ble det uttrykt bekymringer om at det kan være snakk om ondsinnede sjeler som utnytter svakheter i systemet og på grunn av dette sendes nå viktige meldinger ofte i kode.

Mellom nikkerne (operatørene) kalles gjerne komnikene for "dyr" og de har alle fått dyrenavn som delvis beskriver de forskjellige stasjonene og/eller de som jobber der.

Eksempler på navn på komnikstasjoner er:

 • Eselet - #1 Den nordligste/første på linja og ligger i Archas
 • Kråka - # 4
 • Padda - #24
 • Røyskatten - #25
 • Ugla - #26
 • Sneglen - befinner seg et sted mellom Sargos og Eolan. Stasjonen får ofte pepper for at meldinger kommer seint fram eller ikke kommer fram i det hele tatt.
 • Svanen - I Eolan, den siste komniken på linja

Praktisk bruk av komniklinja

Komniker blir i hovedsak brukt av statsmakta, men kan også brukes av handelsmenn dersom de betaler godt nok. Nikkerne i de forskjellige tårnene bruker også linja til lokalt sladder og sjakkspill.

Det finnes betalingsstasjoner i ArChaz og Eolan by der alle som ønsker det kan kjøpe meldinger langs linjene. Det finnes også noen offisielle stasjoner langs linjen, men de er ikke mange. Folk og grupper som bruker linjene mye kan skaffe seg et slags abonnement, der de enten betaler på forskudd eller i etterkant. Disse meldingene merkes slik at betalingsstasjonene kan holde oversikt over hvem som har sendt hvor mye.

Det hender ikke sjelden at lokale oppsøker det nærmeste tårnet og ber om å få sendt en melding et par-tre tårn opp eller ned langs linja. Disse meldingene betales normalt med høns, kyllinger, korn, kjøtt eller andre byttevarer.

Eksperimentering og videreutvikling

Siden Keshere stadig er ute etter å eksperimentere og jobbe videre på komniktårna sine finnes det en egen komniklinje i Andhra Kesh som ikke fungerer, men bare er eksperimentell. Kongen har lagt ned forbud mot å eksperimentere med den offisielle komniklinja i Ulymar etter at det i begynnelsen var store problemer med komniker som ikke fungerte (men enkelte av stasjonene har små ”prosjekttårn” i tillegg til den faste linja). Det blir nå foretatt stikkprøver der tårn blir inspiserte fordi kongen ønsker å vite hvor pengene hans tar veien.

Ord og uttrykk

Det har utviklet seg noen uttrykk som er felles for ”alle” stasjonene:

 • Å få skjerfet rundt halsen = å dø (uttrykket kom etter at en uheldig nikker hang seg fast i et av tauene og døde da han skulle klatre opp og utføre noen enkle reparasjoner).
 • Å ha det som plomma i egget = Å ha det utrolig kjipt (en helt annen betydning enn andre steder i Veiskille og kommer av hvor ille det er å sitte på plommevakt ei mørk natt når regnet øser ned og Tåka siver mellom trærne i skogen).
 • Som et esel vaier i vinden går også padda i hi = visdomsord som regel hørt fra en nikker med rommelon innabords, uviss betydning.
 • Å lufte katta = gå ut for å gjøre sitt fornødne

Se også