Kloke

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

De Kloke er folk som står på siden av det sosiale hierarkiet ellers i Starvald. Til sammen er det neppe mer enn rundt førti av dem. (Og færre steder de er knyttet til, siden en del bor sammen på samme plass).

Nøkkelord:

  • De mannlige Kloke tiltales som 'Babu', de kvinnelige som 'Baba'
  • Fargen gul er forbeholdt De Kloke og er tabu for alle andre valdere å bruke. En Klok har alltid noe gult på seg.

Tilknytning til jorda

På grunn av sin kontakt med magien er Kloke enda sterkere knyttet til landet enn valdere for øvrig, og det er de som har mest forståelse for pakten mellom folket og landet. Om det er den Kloke som velger jorda si, eller om det er jorda som velger sin Kloke er det delte meninger om, men det er allment kjent i Starvald at båndet de Kloke har til landet gjør at de både kan velsigne og forbanne folk. De Kloke tilhører gjerne de fjerneste og underliste delene av landet - forblåste topper, mørke myrer og dype skoger. Følgelig er de også gjerne underlige.

Status i samfunnet

Kloke er en gruppe som står litt på siden av det sosiale hierarkiet i Starvald. Siden de er de eneste i Starvald som fortsatt har kontakt med den gamle magien (hevder de i alle fall selv) er de en stor ressurs for valdere, og folk det er best å holde seg på godfot med. De Kloke yter følgelig stor respekt hos resten av befolkningen, og når en først trenger dem er de gode å ha. Men resten av tida er de greiest å ha på avstand, og man vil helst ikke ha dem i hus for lenge.

Det er vanskelig å skille håndfast kunnskap om disse mystiske figurene fra myter og rykter. Avhengig av hvem man spør er de alt fra sjarlataner som bøller folk med overtro og knep, til mektige trolldomskyndige. De færreste valdere tar sjansen på at førstnevnte er hele sannheten.

Oppgaver

Ved vanskelige tvister, fødsler, begravelser og tolking av jærtegn er de dog uvurderlige. Selv medlemmer av Stars råd oppsøker Kloke for veiledning. De Kloke har alltid vært dem som kalles inn når det er tvil om arven av forskjellige deler av jorda, og deres ord regnes som lov her. Kunnskapen deres gjør at de anses som hellige. De behersker også gjerne litt mer sjeldne ferdigheter, som legekunst. Tilnærmingen er alltid praktisk snarere enn akademisk.. sistnevnte er adelens bord.

Splittelse i år 22

Noe gikk galt ved Midtsommerritet i Starvald år 22. Nøyaktig hva var uklart, tilsynelatende også for De Kloke! Der de gulkledde utad stort sett alltid har hatt en samlet front er det nå oppstått to fraksjoner. (De aller fleste Kloke tilhører per år 23 ingen av disse to). Fraksjonene har ikke navn på seg selv, bare skjellsord som brukes av den andre.

"Oldingene" er to gamle kjerringer, en gammel grukk (Istvan Stillmyr) og en ung lærling. De mener at gamlemåten er måten å fikse opp hva enn som gikk galt, at de som ikke husker hvordan Starvald var før Stjernefallet bør holde munn, og at det antakelig var en eller annen fjomp som inviterte inn fremmede krefter som førte til at ting ikke er som de skal. Reaksjonære.

"Oppkomlingene" eller "Spradebassene". Anført av Elek Grusyor. Kritiseres for å ha en stemme ved hoffet, og bry seg med ting De Kloke tidligere ikke har gjort. Relativt nytenkende og løsningsorienterte. Omtrent like mange som Oldingene, men vokser stadig. Har anklaget Oldingene for å tukle magisk med Dronningen, noe de visstnok har bekreftet.

Se også