Klan Skog

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
klansymbol

Skog er den største klanen i Kastarundt, og med sine 800 innbyggere er den over dobbelt så stor som den neste på lista. De holder til i området langs med karavaneveien som fører over fjellet, og har tatt navn etter skogområdet som omkranser den delen av veien som vender ned mot Tuåsene.

Skogs velstand stammer fra to kilder: For det første har de det eneste området med drivverdig tømmer i hele Kastarundt, for det andre kontrollerer de fjellpasset mellom Skåla og østsiden av fjellene, og krever inn toll fra de som vil passere. Dette har gjort dem rikere enn de fleste, og det er et velkjent ordtak at den som kontrollerer Skog, kontrollerer Kastarundt. Akkurat det siste er ikke helt sant, men det er ikke til å komme utenom at de sitter på den største maktbasen i fjellene.

Klanen styres av Ion, som har kronet seg selv til konge av Kastarundt. Til daglig må han tekkes familieoverhodene, som hver for seg har like mye makt som en hvilken som helst annen høvding, og dessuten sjelden er enige.

Historie

Det finnes punkter i historien da Skog ikke har vært den mest dominerende klanen, men de er få, og har som regel oppstått fordi deres fiender har greid å så splittelse innad i klanen. De aller fleste skoger har vært fullt klar over at klanens velstand kommer av samhold, og lavpunktene har opphørt så snart en samlende skikkelse har minnet dem på dette.

Lothbard visste utmerket godt at hvis han skulle erobre Kasterundt, så måtte han starte med Skog. Han innledet et vennskap med Ragar, den daværende høvdingen, og greide å overbevise ham at det ikke nyttet å gjøre motstand. Ragar hjalp så Lothbard med å legge under seg de andre klanene.

I år 12 e.S hadde Lothbard greid å gjøre seg grundig upopulær blant ganske mange, og grunnlaget var dermed lagt for Ion, som dukket opp fra intet på høsten det året. Han kom til makten ved å nedkjempe Ragar i duell, og beholdt den ved å representere et brudd med Lothbard. Det har vist seg å være en formidabel oppgave å konsolidere denne makten, en oppgave som mange sier neppe blir fullført i Ions levetid.