Kesherkort

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Kesherkort er Veiskilles navn på "Idiot", et svært enkelt kortspill som spilles de fleste steder i verden. Det er uvisst hva spillet kalles i Andhra Kesh.

Spillregler

Antall spillere: 2-5

Antall kort: Hele kortstokken brukes. Hver spiller skal ha tre kort lagt på bordet med forsiden ned. Oppå disse kortene skal hver spiller ha tre kort med forsiden opp. I tillegg skal hver spiller ha tre kort på hånda. Resten av kortene legges i en bunke.

Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene så fort som mulig.

Kortenes verdi: Ess er høyest og tre er lavest. Farge har ingen betydning. Toere og tiere er spesialkort som alltid kan spilles.

Slik spiller man

Den som har det laveste kortet begynner spillet. Dersom flere har like lavt kort begynner spilleren som sitter lengst mot klokka, slik at alle med like lave kort får spilt sitt. Spillturen går med klokka. Den som skal spille legger ut et kort med like høy eller høyere verdi som det øverste kortet i spillbunken. Hvis det ikke er noen spilte kort der fra før, kan man legge ut hva som helst. Neste spiller må legge ut et kort med like høy eller høyere verdi igjen. Dersom man sitter med færre enn tre kort på hånden, og det fremdeles er kort igjen i trekkbunken, må man trekke nye kort fra denne inntil man igjen har minst tre kort på hånden.

Hvis spilleren ikke kan spille ut et kort når det er dennes tur, må man trekke inn hele spillbunken til hånden. Man kan imidlertid alltid sjanse ved å trekke et kort fra trekkbunken. Dette kortet må man spille ut med én gang. Dersom kortet er lavere enn det øverste kortet i spillbunken, må man trekke inn hele bunken, inkludert det kortet som ble brukt i sjansen. Når noen trekker inn spillbunken er det neste spiller sin tur.

Toere kan alltid spilles. Når noen har spilt ut en toer er den neste spillers tur, og denne kan spille ut hva som helst.

Tiere kan også alltid spilles, og fører til at spillbunken går "ut". Kortene legges da bort og brukes ikke mer i denne omgangen. Den spilleren som spilte tieren får spille ut en gang til.

Hvis det blir lagt fire like kort etter hverandre i spillbunken går bunken også "ut", på samme måte som om det ble spilt en tier. Kortene legges da bort og brukes ikke mer i denne omgangen. Den spilleren som spilte slik at det ble fire like får spille ut en gang til.

Når det blir en spillers tur, og denne er tom for kort på hånden skal han spille ut et av de tre åpne kortene på bordet. Når spilleren også er tom for åpne bordkort, må han neste gang det er hans tur velge et av de kortene som ligger med bildesiden ned.

Slutt: Spillet er ferdig når alle unntatt èn spiller er tom for kort. Denne blir da Kesher.

Varianter

Det finnes flere varianter av spillet. Her er noen regler som kan benyttes dersom man ønsker.

Bytte åpne kort
Før selve spillet begynner kan man bytte ut de tre åpne kortene på bordet med kort man har fått delt ut på hånden.

Spille ut flere like:
Dersom man har flere like kort på hånden kan man spille ut alle disse samtidig. Man må ikke.

Spille ut serier
Dersom man har flere kort i stigende rekkefølge, f.eks. 4,5,6 og 7 kan man spille disse. Man kan ikke benytte både denne regelen og flere like samtidig.

Sjanse tre ganger
Man kan trekke et sjansekort tre ganger. Da blir det større sjanse for å få det til, men også flere kort på hånden dersom man feiler.

Se også