Jaktprat

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Snever.pngSnever: Denne artikkelen er snevrere enn det tittelen skulle tilsi. Det er godt mulig at det er mer info som bør inn her (Om merking av sider)
Kalender.gif Dato: År 15 etter Stjernefallet
Jaktprat
Tittel Jaktprat
Dato November 2010
Sted Kløverrabben hytte ved Rolandsjøen
Inlaiv dato År 15 e.S
Inlaiv sted Malderia
Arrangører Espen
Konsept Tronregent Kaern forsøker igjen å slippe unna pliktene ved å dra på tur. Denne gang fungerer det dårligere enn sist.

Kort oppsummering

Tronregent Kaern dro nok en gang på tur, mye som på Gone fishing. Denne gangen var det jakttur på vinteren, og hele korpset av rådgivere var med. Ambassadører og budbringere fra andre land samt ymse andre som så sitt snitt til å komme nærmere innpå tronregenten enn det som er mulig i Malderon kom og la frem sine saker.

Konsekvenser av laiven

- Konflikten mellom Tronregent Kaern og Orgon Adalstein spisset seg til, og endte med at Kaern besluttet å ”ta” Adalstein. Adalstein var på den tiden drivkraften i den malderiske økonomi, og inntektene fra beslagene kunne ikke fullt veie opp for tapet av moment i nasjonaløkonomien. Dette var blant de sterkeste årsakene til den påfølgende reduksjon i styrke på den malderiske hær.

- Som en tilleggskonsekvens av oppgjøret med Adalstein ble Hansken oppløst og forbudt.

- Vekterkorpset ble skilt fra Hæren og omstrukturert til det nåværende landsdekkende og sentralstyrte. Vigon Gråfjell ble hyret som ny landsdekkende Vekterkommandør

- Planen ble lagt for hvordan Vekterkorpset skulle overta etteretningsfunksjonene til Siste Linje.

- Stridsballslauget fikk presentert sin sak og fikk kort tid senere laugsløyve ved leder Keilon Gralonsønn.

- Det ble påbegynt bygging av gale- eh, hvilehus for tåkeveteraner i Malderon. En av betingelsene var at husene skulle være åpne, ikke anstalter for innlåsing.

- Nyttigheten av og mistilliten til sakførere ble gjort tydelig da sakfører Snokskog ble erklært uønsket ved hoffet etter å ha oppnådd målet om hvilehjem for tåkeveteraner.

- Leiekompaniet Falkens Kompani for kulturformidling fikk avslått løyve. Begrunnelsen var at det siste Malderia trengte var et nytt Hansken Kompani.

Arrangør

Espen Nodeland

Tid og sted

Laiven foregikk i år 15 ER / februar 2004 i Malderia