Jaktfører

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Dette er en artikkel med korte stikkord til ideer brukt på laiven Jakten Fortsetter. Bør renskrives etter laiven. (Om merking av sider)


Jaktfører er en Althéisk offisers(befals)tittel. Det er den øverste form for permanent tittel og er likestilt med Malderias Førstesersjant/Sersjant og Ulymars Skjoldfører.

Jaktførere er nesten utelukkende fra yrkesmillitære familier. De har gjerne startet sin karriere fra de var 5 år gamle.

Råd

Det er helt vanlig at Jaktførere holder råd hvis de er nok av dem samlet på et sted. Dette skjer stort sett bare med Jaktførere tilstede. Det hender også at man kaller inn til et slikt råd.

Råd foregår vanligvis på følgende måte:

 • Man samler seg, ofte med hygge og kos. Det er skjelden de vanskelige temaene som kommer opp, men historier og anekdoter er vanlig.
 • Man spiser middag
 • Den med høyest rang/status gjør Trussels skål hvis man er ute (han er verten der), eller vertens skål hvis man er inne.
 • Når denne skålen er tatt er det fritt frem å snakke om de mer tyngre temaene, men mange venter de har spist.
 • Forskjellige temaer blir snakket om og diskutert, stort sett i mindre grupper. Det er veldig uvanlig at plenumsdebatt oppstår. Og selv om det skjer, er det ikke uvanlig at noen bryter vekk for å snakke om andre ting.
 • Unntaket fra dette er:
  • hvis noen trenger råd om en problemstilling som alle bør få sjansen til å vurdere
  • hvis noen har et forslag til en løsning på noe som er tatt opp i plenum tidligere.

I begge tilfeller vil en som skal tale ta oppmerksomheten ved å tre inn mot bålet og holde hendene fram, ut til sidene og opp. Noe ala:


´\ 0 /`
  |
 _/ \_


Da skal all prat stoppe opp og alle skal gi taleren oppmerksomhet. Taleren gjør en av to ting:

 1. Legger frem problemet og ber om innspill
  • taleren beskriver problemstillingen mens han/hun står
  • taleren forteller hvor han/hun sitter
  • taleren setter seg, slik at folk kan komme bort og diskutere og komme med råd. Ingen plenumsdebatt.
 2. Presenterer et forslag til løsning på et problem som tidligere er tatt opp i plenum
  • taleren beskriver løsningsforslaget
  • dersom ingen ber om avstemmimg eller tenketid anser man forslaget som akseptabelt, og dette utføres
  • dersom noen ber om tenketid venter man med å ta en avgjørelse til senere. Ingen plenumsdebatt.
  • dersom noen av en eller annen grunn mener at løsningsforslaget ikke bør gjennomføres ber denne om avstemming. Avstemming er normalt den eneste måten å hindre at løsningsforslaget blir gjennomført

Avstemming skjer på følgende måte:

 • De som stemmer for forslaget reiser seg
 • De som stemmer mot forslaget blir sittende
 • De som er avventende blir sittende

Man må ha rent flertall for at forslaget skal gjennomføres. Dersom det er likt antall stemmer for og mot anses forslaget som nedstemt. Med én eller flere stemmers overvekt for anses forslaget som godkjent, og utføres som planlagt.