Hvordan spille sjaman i Kastarundt

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Important.pngHemmelig: Denne artikkelen inneholder lite kjent informasjon. Det meste av informasjonen i denne artikkelen er kun kjent for sjamaner i Kastarundt. (Om merking av sider)

Sjamanene er dedikert til de fire vindene, enten det er den gamle eller den nye varianten, og fungerer som et slags presteskap for fjellfolket. De regnes som en kaste for seg, og det er stort tabu forbundet med å skade en sjaman, selv en fra en rivaliserende klan. Sjamanene på sin side kan fritt snakke med hverandre, selv om de skulle være medlemmer av klaner som ligger i feide med hverandre.

Forventet kunnskapsnivå

Sjamanene er lærde personer som ivaretar tradisjonene til klanen. Dermed forventes det at du har lest det som står om Kastarundt, skikker i Kastarundt, religion i Kastarundt (og da kommer du ikke utenom Uayeni), og relaterte artikler. Sjamanene har ofte litt kjennskap til både den gamle og den nye magiske sirkelen, i den forstand at de vet sånn omtrent hva det er. De kan også finne på å være noenlunde oppdaterte på hva som skjedde under Stjernefallet, og er forstander av klanens egne og unike stjernefallsmyte.

En del sjamaner har samlet opp små biter av kunnskap i ett eller flere emner som andre fjellfolk ikke vet noe særlig om, for eksempel:

Det forventes ikke inngående kunnskap om noen av emnene, men bruddstykker kan ha festet seg. Kanskje tilsvarende en kjapp gjennomlesing av wikiartikkelen et par uker før laiven.

Ritualer

Sjamanene leder ritualene som er beskrevet i artikkelen om religion i Kastarundt. Utenom dette er det ett ritual som kun er sjamanene til del, og som ingen andre skal se eller ta del i, nemlig et rituelt bad som gir sjamanene deres visdom. Dette gjøres en gang i året.

Før 22 e.S ble dette gjort i en bestemt kilde som er hellig for alle fjellfolk, og som kun sjamaner kunne nærme seg. Kilden befant seg på området til klan Røyskatt. Imidlertid ble det kjent at det egentlige opphavet til visdommen var Visdommens Eple, en magisk gjenstand som Ulyman i sin tid hadde laget, og som var begravet i nærheten. Etter en avtale med Vandrerfolket ble eplet flyttet til tempelet i Eolan, så fra og med høsten år 22 e.S må sjamanene valfarte dit en gang i året.

Kilden til sjamanenes visdom var offisielt sett en hemmelighet, men etter at eplet ble funnet var det uråd å holde dette skjult lenger. Det er dermed kjent blant de fleste at sjamanene har stående invitasjon til Ulymar for å ta del i Ulymans visdom.

Sosiale stigma

Når en person blir sjaman, trer han eller hun inn i en annen verden. Det betyr at om vedkommende var gift fra før av, så blir ekteskapet oppløst. En sjaman kan ikke ha varige kjæresteforhold til noen, gifte seg på nytt eller bo sammen med noen andre, men små eventyr går greit. De lærde strides om hvor grensa mellom et eventyr og et varig forhold går.

I prinsippet kan ikke en sjaman oppdra barn, med mindre det er med tanke på å lære opp barnet i sjamanistisk tradisjon. I praksis tolkes det dithen at barnet læres opp i ritualer av sjamanen og verdslige ting av den andre forelderen, og har fint få konsekvenser utenom det at foreldrene ikke bor sammen.

Talisman

Sjamaner kler seg ikke nevneverdig forskjellig fra andre fjellfolk. Derimot har de en gjenstand som med en gang identifiserer dem som sjamaner, nemlig klanens talisman. Den opptrer gjerne i form av ei snor eller ei lenke med ymse gjenstander festet til. Talismanen representerer klanens historie, og for hver større hendelse som blir klanen til del, henger sjamanen en ny gjenstand på talismanen. Gjenstandene kan være fugleskaller, fjær, pelsbiter, biter av metall, glassperler, rare steiner med hull i, utskårne beinornamenter og egentlig hva som helst, bare det representerer en hendelse som klanen kom ut for.

Fra tid til annen begynner sjamanen på en ny talisman. Det kan være en symbolsk handling når klanen opplever noe så skjellsettende at de må begynne på nytt på noe vis, det kan være fordi det kommer et tegn som kan tolkes dithen at det har satt seg ond magi i den gamle talismanen, eller det kan være så enkelt som at den gamle talismanen ble ødelagt eller gikk tapt på noe vis.

Stjernefallet

Før Stjernefallet hadde sjamanene magi. Det var en forutsetning for å kunne bli sjaman at man behersket denne magien, for den betegnet at man var utpekt av Uayeni. Etter Stjernefallet mistet alle sjamanene evnene sine, bortsett fra visdommen de fikk av å bade i kilden.

Magien tok tre former:

Vindene
Sjamanene kunne faktisk høre Uayenis stemme på vindene. Avhengig av humøret kunne hun komme med mer eller mindre relevante råd, men en klok sjaman ignorerte henne ikke.
Dyreham
Når en sjaman tok på seg oppgaven, ga Uayeni ham eller henne i gave evnen til å ta hammen til et dyr. Det var alltid et dyr som fantes i fjellene, og sjamanen kunne bare bli til det ene dyret. Det ryktes at de sjamanene som tilfeldigvis var i dyreham da Tåka kom, ble fanget i dyrehammen og lever som dyr den dag i dag.
Andre evner
Noen sjamaner hadde en eller flere andre evner i tillegg. Noen kunne bli til et dyr til, noen kunne reise gjennom trær, noen kunne snakke med deg i drømme.

Konsekvenser av at magien ble borte

Tapet av evnene er ikke noe sjamanene snakker høyt om. Selv om de fleste fjellfolk har oppfattet at noe er annerledes, er sjamanenes offisielle holdning at intet vesentlig har skjedd, og det er ikke noen som spør. Etter 20 år har dette mer eller mindre gått seg til, og sjamanene tjener nå en sosial funksjon snarere enn som magiutøvere.

Sjamanene har taklet dette på litt forskjellige måter. Noen har akseptert den nye rollen, andre er overbevist om at tapet er midlertidig, og venter på at evnene skal vende tilbake. Noen leter til og med etter måter de kan få tilbake magien på. Atter andre har stilt spørsmålet blant de andre sjamanene om de i det hele tatt kan kalles sjamaner mer. Uansett hva dissensen er, så holdes den strengt innenfor sjamanenes indre fellesskap.

Nye vinder

Det har etterhvert dukket opp mennesker som reiser med vinden i ryggen i Kastarundt, og det virker som om de forekommer oftere i Kastarundt enn ellers. Dette kan dog være fordi de blir mer lagt merke til der enn ellers, på grunn av deres tilknytning til vindene.

Vindfølgere blir ofte sjamaner, i den grad de er interessert i det. Imidlertid er de ikke en del av den opprinnelige sjamanistiske tradisjonen, så de andre sjamanene aksepterer dem i varierende grad. Noen mener de er en naturlig konsekvens av en ny tid, andre mener de er uttrykk for krefter som vil villede fjellfolket fra den rette levevei.