Hvordan spille Kroamitt

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk


Kroamitter generellt

I Kroam er kvinner overlegne menn. De har høyere status enn menn i kraft av at de er kvinner. Det å skape liv, altså føde barn er høystatus, mens fysisk tungt arbeid er lavstatus. Menn er fysisk sterkere og tydelig skapt for fysisk arbeid. Kvinner er smartere, skapt for å lede og å ta ansvar. I Heksedronningens tid ble det at Sebk kun lot kvinner bli hekser fremstilt som bevis på at kvinner er overlegne menn. Det er ingen i Kroam som utfordrer kjønsrollemønsteret, det finnes ingen mannskamp.

Kroamitter er som folkeslag svært tolerante. Det er en følge av folks opplevelser i løgnens rike og den store invandringen som har vært i landet. Folk er vant til å omgås forskjellige kulturer og skikker, og ser at det finnes mer enn en måte. Toleransen går ofte i retning av at "folk må gjøre som de vil, men for meg så er min måte bedre".

Det er også svært få tabuer i Kroam. Rundt bordet i stua eller på vertshuset er det ikke uvanlig at diskusjonen går høylydt om både guder, demoner, magi og tåke. Særlig er folk interessert i ny kunnskap som forskes fram ved akademiet.

Kvinner i Kroam

Kvinner i Kroam er født til å lede og til å ta ansvar. Hele oppveksten bærer preg av det. Om en familie må prioritere hvem som får gå på skole så er det jentene valget faller på. Jentene blir også oppfordret til å bry seg mer om politikk og handel enn guttene. Når ungdomsårene tar til og venner trekker mer enn familie anses jentene som ansvarsfulle nok til å ta vare på seg selv. En far vil aldri legge seg borti hvor mye tid en nesten voksen datter bruker på vertshuset eller i kvinneklubber.

Kvinnenes arbeid er som oftest utenfor hjemmet. Det er kvinnene som driver butikkene, skolene og vertshusene, og de innehar embedsvervene. I huset lar de som oftest mannen styre med detaljene, men begge parter er svært klar over at det er hun som har siste ordet. Det økonomiske ansvaret for familien er kvinnens. På en gård vil kvinnens hovedoppgaver være knyttet til det administrative, mens mennene selvfølgelig skjøtter de tyngste oppgavene.

I sosiale sammenkomster er det kvinnene som har ansvaret for at mennene føler seg inkludert og at samtalen ikke går over hodet på dem. Kvinner ser på menn som en selvfølge og ofte som et objekt. Hun forventer å bli vartet opp og servert. Hun vet at hun er smartere og vil oppføre seg høflig. Dersom det er behov for å sette en mann på plass velger den gode kvinnen å bruke subtile hersketeknikker. Å måtte ty til å snakke ydmykende til en mann anses som et nederlag.

Kvinner har også egne sosiale arenaer der menn er utelukket. Dette er med på å gi kvinnene store kontaktnett. En “salong” er den intellektuelle arenaen som danner grunnlag for dype vennskap og diskusjoner om alt fra politikk til kunst og litteratur. Fenomenet stammer opprinnelig fra sosieteten i byen, men har nå spredd seg ut til bygda.

Menn i Kroam

Kroamittiske menns hverdag avhenger noe av hvilken fase i livet de er i, men noen ting går igjen både for ungkarer og gifte menn. Selv om gutter selvsagt får leke og drive idrett, lærer de gjennom hele oppveksten å hjelpe til med alt som skal gjøres av arbeid i hus og hjem. Når de ikke lenger kan regnes som barn, er det slutt på leken. For unge menn er de vanligste sosiale arenaene samvær i en arbeidssituasjon, enten på jordet, verkstedet eller kjøkkenet. Når dagens plikter er unnagjort, derimot, er det fritt fram for å dra over til naboen, møte venner (og jenter og eldre kvinner) på vertshuset eller liknende. Det er først når evt drikk og svir blir et problem at mødre flest velger å holde sønnene sine inne. Fordi det sjelden er lurt å bevege seg langt om natta, er det vanlig med overnattingsbesøk.

Fritida tilbringer ungdommen som regel i selskap med jevnaldrende. Dersom det bare er menn tilstede, holder man gjerne på med idrett eller spill mens praten går. I blanda selskap er det selvsagt kvinnene som styrer. Mennenes oppgave er da å varte opp og ikke gå i vegen. I de fleste kretser er det helt greit for en mann å blande seg i samtalen, men dersom kvinnene signaliserer at det ikke er ønsket, trekker gutta seg gjerne litt unna og finner på noe annet. Kanskje man slår seg ned og prater om hushold og vedlikehold mens man drar fram noe puslearbeid man har med seg, eller kanskje man finner på mer fysiske aktiviteter for å fange jentenes oppmerksomhet.

Hva har menn ansvar for?

  • Barneoppdragelse. Menn har hovedansvar for både gutter og jenter inntil de blir ungdommer. Når jenter går over til å bli kvinner trenger de ikke lenger høre på sin far, og dermed brytes ofte båndet mellom far og datter. Fedre og sønner har gjerne tette - eller problematiske - bånd lenge etter barndommen.
  • Hus og hjem. Det er mannens ansvar at alle små og store jobber i hjemmet blir gjort. Han vasker og lager mat, tekker tak, hogger ved, bærer vann og hundre andre ting. Mange menn legger stolthet i hvordan hjemmet framstår, og man legger alltid merke til hvordan andre har det når man er på besøk.
  • Sikkerhet. Enten det er snakk om farlig terreng, bråkmakere på vertshuset eller skraping på døra nattestid, er det mannen sitt ansvar å sørge for sin families sikkerhet. Man skal selvfølgelig også hjelpe andre, og ugifte menn er ofte snare til å forsvare kvinnene mot mer eller mindre reelle trusler for å vise mot og styrke. Det er selvsagt kvinnen som bestemmer om man skal slippe folk inn nattestid, og lignende.

Hva er menn opptatt av?

  • Å være godt likt, både av sine likemenn, sin frue, eller kvinnen han ønsker å være gift med. Dette omfatter både å være arbeidsom, veloppdragen og pliktoppfyllende, men også å ta seg bra ut og være seksuelt tiltrekkende. Disse tingene lar seg ikke alltid forene.
  • Unge menn er mer opptatt av giftermål enn jevnaldrende kvinner.
  • Status. Man er opptatt av å ha den mest respekterte frua, den beste hesten, det fineste huset, den tøffeste jakka, osv. Selv om kroamitter foretrekker lagspill, er det alltid mer eller mindre vennskapelig kniving om å være best, raskest og sterkest. Man vil også som regel ønske å presentere sin egen frue i så godt lys som mulig, samt så langt det lar seg gjøre holde henne oppdatert om hvordan det står til med naboer og venner.
  • I høyere samfunnslag er menn ofte opptatt av kunst og kultur, det være seg kunsthåndtverk eller sang. Men Kroam er et lite land, og det samme er kultureliten. Småborgerlige menn som ønsker å framstå som mer dannede og viktige enn de er, begir seg gjerne ut på å synse om ting de ikke egentlig har greie på, og overdrive egne bekjentskaper og erfaringer.

Spilltips

Se også: