Hus Fellinger

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Hus Fellinger:

Hus Fellinger uttales som det er skrevet.

Insignia:

På hvitt felt, Party per pale; sabel og argente, to fleur-de-lis argente og sabel, ingen motto valgt enda. Blasonet er en marshall fra deres overhode; Hertug Hus_Elberveld. Fellinger støtter Elberveld som strategisk rådgiver for hoffet, og har selv flere instrukstører i Kiltans offisèrskoler.

Merknader:

  • Siden lenge før Stjernefallet har Fellinger| tjent Elberveld som taktiske rådgivere for Hoffet. Deres råd har hatt tiltro og tyngde siden de har kontakter over store deler av verden. Etter Stjernefallet er selvsagt dette kontaktnettet svakere, men Fellinger er i prosessen av å utvikle kontaktnettet sitt på nytt.

For de spesiellt interresserte:

Denne delen av dokumentet er ment for dem som trenger bakgrunnstoff til arrangement i Veiskilleverden. Det er ikke ment for de som ønsker å spille en kiltaner på laiv. Bruk det som et oppslagsverk.

Eldre Historie:

Som lønn for å organisere håndtverkere inn i et smidig system for båtbygging fikk Horhat Fellinger beskrivelsen Nobel jamfør Quabal Cirhaana i 586 e.C, og beholdt sin status. Lauget vokste og ble innlemmet i Ceelhuydens apparat, og prosessen ga Samson Fellinger Cantons grad midtsommeren 811 e.C Omtrent 150 år før Stjernefallet mottok Theodoriz Fellinger sin Grevetittel etter endt lang og tro tjeneste hos Ceelhuyden. Da ble familien flyttet til Hus Elberveldt for å assistere i Elbervelds nye verv innen etterretning og militær rådgivning for Hoffet.

Nyere Historie:

Familien har ikke vært involvert i noen store begivenheter siden før Stjernefallet. De nyter gode dager i tjeneste hos Elberveld

Fellinger etter Stjernefallet:

Grevskapet har mange medlemmer, men relativt få bor i Kiltan. Fellingers overhode er Greve Pontus Fellinger III. Hans kone Grevinne Innahana Fellinger har gitt ham tre barn; Carina, Michail og Schutz. Fellinger som familie har ikke veldig sterke bånd, men en form for profesjonell respekt innad. Uvisst om dette er et etterretnings utspill eller ikke har nå Carina Fellinger akseptert tilbud om ekteskap fra Kongen av Althea.

Hus_Elberveld

Assosierte Adelshus:

Høyadel:

Administrativ Adel:

  • Ingen

Landløs Adel:

  • Ingen