Hus Elberveld

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Hus Elberveld uttales Elberfelt og er det minste Hertugdømmet i Kiltan.

Insignia

Party per pale; Sabel og Argente, under et par gangere rampant i silhouette Argente og Sabel. Blasonet hviler på mottoet "Door onz siet blinden." Enklest oversettes dette til "Ved oss ser den blinde." Dette viser til husets rolle som taktisk rådgiver for Cirans og nå også Kiltans Konge.

Merknader

  • Det er lenge siden dette adelstreet forlot konseptet med å eie land. De frasier seg landeie for å slippe å administrere det. Til gjengjeld er Elberveld det huset som organiserer militær etterretning for Kiltans hoff. De involverte i denne delen av adelstreet er lærde og erfarne akademikere, fagfolk innenfor sin egen plass, men ingen av dem eier land. Dette er en kontrakt de inngår med Kongehuset, etter sigende for å styrke tillitsforholdet.
  • Etter Stjernefallet er Elberveld redusert til et håndfull medlemmer, fremtiden for dette Hertugdømmet er sterkt truet. Funksjonen Elberveld har i adelstreet gjør at noen andre må tiltre når Elbervelds siste arbeidsfør pensjoneres eller dør. Det antas at Grev Fellinger vil overta vervet, men ikke nødvendigvis tittelen da Greven huser klare motforestilling mot en homoseksuell Konge.
  • Hertugdømmet har ingen egne ridderordener men beskyttes av Kong Wahlraavens egen hird. Både Elberveld og Grev_Fellinger utgjør en fast del av Kongens Hoff.

For de spesiellt interresserte:

Denne delen av dokumentet er ment for dem som trenger bakgrunnstoff til arrangement i Veiskilleverden. Det er ikke ment for de som ønsker å spille en kiltaner på laiv. Bruk det som et oppslagsverk.

Eldre Historie:

Storbonden Rooten Bon Elberveld ble oppnevnt Nobel jamfør Quabal Cirhaana år 616 e.C, hvilket er knappe 700 år før Stjernefallet. Han hadde da levert god grøde i en årrekke. Omtrent 170 år senere rykket familien opp til Administrativ adel etter at Lt. Philip Elberveld viste stort mot i krigen mot Malderia. Ettersom familien tok verv som taktiske rådgivere for General Reitmann og hans offisersskole ble det naturlig at familien fikk Hertugs tittel omtrent 200 år senere.

Nyere Historie:

Elberveld har aldri hatt kongemakt. Ikke fordi de ikke har forsøkt å bli valgt til vervet, de har forsøkt mange ganger, man aldri fått nok tillit innad i Quabal Cirhaana. I deres verv som etterretningsorganisasjon har gjort at de flere ganger har brått funnet seg på hver side i en strid, eller enda værre, under kontrakt å gi informasjon til begge sider i en strid. I det hele tatt er tilliten til etterretningsfolk lav i Kiltan. Dette til tross har de beholdt plassen som rådgivere. Elbervelds organisasjon er et privat foretagende, og deres kunnskap kan kjøpes. Derfor har de ofte blitt sittende som rådgivere også etter å ha tapt en krig.

Elberveld etter Stjernefallet:

I dag består familien av overhodet Chalmers Elberveld, hans kone Mme. Ari Elberveld, husets Frue. De har et dement barnebarn i Nikita Elberveld. Dessverre er han så svak at han aldri vil kunne inneha verv. Nikitas foreldre er ikke gjenfunnet etter Stjernefallet. Nevøen Jurg Elberveld kan tiltre men den unge mannens åpenlyse yellaproblem står foreløpig som hindrer for dette. Elberveld består for tiden mest fordi husets eldste medlem fortsatt er arbeidsfør som taktisk rådgiver for hoffet, men han er aldrende og må før eller siden pensjonere seg. Kiltan har ingen som kan erstatte mannen i dag.

Assosierte adelshus:

Administrativ Adel:

Landløs Adel:

  • Ingen