Hjelp:Hvordan merke sider

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Merking av sider

I en levende setting som Veiskille har informasjon lett for å bli utdatert, misvisende eller direkte feil. Dersom man oppdager at en side inneholder feil og mangler, eller bare er dårlig skrevet, og man ikke har tid, lyst eller kunnskap til å rette den opp kan man legge inn et merke som forteller andre lesere om nettopp dette.

Merking gjør man ved å legge inn {{markering}} øverst i artikkelen. Ordet markering byttes ut med det nøkkelordet du mener passer best. Her følger en oversikt over de forskjellige nøkkelordene og deres betydning.

Sletting

En side kan slettes dersom den ikke inneholder relevant info, bare er tull eller andre former for "spam". Dessuten kan den slettes dersom innholdet ikke skal/bør ligge ute på VeiskilleWikien.

Dersom du skriver {{sletting}} øverst i en artikkel vil følgende linje dukke opp:

Trashcan.png Sletting: Denne siden har blitt foreslått slettet. Grunnene til dette, samt diskusjon og avstemning, er å finne på VeiskilleWiki:Sletting.

Om du skriver {{sletting|Fordi jeg har lyst}} blir linjen seende slik ut:

Trashcan.png Sletting: Denne siden har blitt foreslått slettet. Fordi jeg har lyst.

Dermed er det mulig å legge ved en kort forklaring.

En side som har fått denne markeringen blir automatisk lagt inn i kategorien Sider som er foreslått slettet, slik at administratorer enkelt kan se hvilke sider som er slettingsnominert. I tillegg lønner det seg å legge inn en forklaring på Sletting-siden, der man kan argumentere for og imot sletting.

Hurtigsletting

Om en side åpenbart ikke hører hjemme på VeiskilleWikien kan du skrive {{hurtigsletting}} øverst i artikkelen. Da vil følgende linje dukke opp:

En side som har fått denne markeringen vil automatisk bli lagt inn i kategorien Sider som er foreslått raskt slettet. Dersom administrator er enig vil siden bli slettet så fort han/hun oppdager den. Det skal ikke være nødvendig å argumentere for sletting av sider med denne markeringen.

Utbedringskandidat

En side som har åpenbare feil og mangler og som trenger grundig arbeid for å bli brukbar igjen kan merkes med {{utbedringskandidat}}. Da vil følgende linje dukke opp:

Opprydding.png Utbedringskandidat: Denne artikkelen bør enten slettes eller få en grundig opprydding.

En side som har fått denne markeringen vil automatisk bli lagt inn i kategorien Artikler som bør utbedres. Denne typen sider står i fare for å bli slettingskandidater, men de kan fremdeles reddes dersom noen tar seg tid til å bruke litt tid på dem.

Opprydding

En side som ikke står i fare for å bli slettet, men som inneholder noe feil og mangler kan merkes med {{opprydding}}. Da vil følgende linje dukke opp:

Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Faktamessig og/eller tidsmessig.

Om du skriver {{opprydding|Spesielt hendelsesforløpet.}} blir linjen seende slik ut:

Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Spesielt hendelsesforløpet.

På den måten kan man spesifisere hva som bør ryddes i, dersom det ikke gjelder hele artikkelen.

Siden vil automatisk bli lagt inn i kategorien Artikler som trenger opprydding der man kan ta tak i den og rydde opp det som er feil. Det lønner seg å bruke diskusjonssiden til artikkelen eller laivforum.net dersom man er usikker på hva og hvordan man skal rydde.

Staving

En artikkel som trenger en språkvask og korrekturlesing kan merkes med {{staving}}. Da vil følgende linje dukke opp:

Spellcheck.png Språkvask: Denne artikkelen trenger en språkvask og korrekturlesing.

Artikkelen legges også inn i kategorien Artikler som trenger språkvask.

Utdatert

En artikkel som ikke er oppdatert i forhold til aktuelle hendelser i Veiskilleverdenen kan merkes med {{utdatert}}. Da dukker følgende linje opp:

Hourglass.gif Utdatert: Denne artikkelen er ikke oppdatert i forhold til gjeldende hendelser.

Dersom man skriver {{utdatert|Krigen mot Lothbard er over.}} blir linjen seende slik ut:

Hourglass.gif Utdatert: Denne artikkelen er ikke oppdatert i forhold til gjeldende hendelser. Krigen mot Lothbard er over.

Dermed kan man kort presisere hvor feilen(e) ligger.

Siden legges også automatisk inn i kategorien Artikler som er utdaterte

Datostempling

Man kan merke en artikkel med en inlaiv datostempling som angir når det som beskrives skjedde. (Denne brukes altså på hendelser.) Dersom du skriver {{Dato|11}} øverst i artikkelen dukker følgende linje opp:

Kalender.gif Dato: År 11 etter Stjernefallet

Siden blir også lagt inn i kategorien År 11 etter Stjernefallet.

Dersom hendelsen som beskrives skjedde før Stjernefallet kan man skrive {{Dato før|1}}. Da dukker følgende linje opp i steden:

Kalender.gif Dato: 1 år før Stjernefallet

Siden blir også lagt inn i kategorien 1 år før Stjernefallet

Dersom du ønsker å angi at informasjonen kun gjelder frem til et gitt tidspunkt kan du skrive {{gjelder til|XX}} øverst i artikkelen. (Bytt ut XX med det aktuelle tallet). (Denne brukes altså for å markere hvor oppdatert et dokument er.) Da dukker følgende felt opp:

Kalender.gif Ikke oppdatert etter år XX etter Stjernefallet

Man kan alternativt vurdere å bruke Utdatert-merkingen som er beskrevet ovenfor.

Hemmelig info

Dersom en artikkel inneholder informasjon som få eller ingen vet om i spill kan den merkes med {{hemmelig}}. Da dukker følgende linje opp:

Important.pngHemmelig: Denne artikkelen inneholder informasjon som svært få personer i Veiskilleverden kjenner til. Ikke misbruk den.

Dersom man skriver {{Hemmelig|Kun tidligere magikere kjenner til dette}} blir linjen seende slik ut:

Important.pngHemmelig: Denne artikkelen inneholder informasjon som svært få personer i Veiskilleverden kjenner til. Kun tidligere magikere kjenner til dette

Siden blir også automatisk lagt inn i kategorien Lite kjent informasjon

Dersom bare enkelte deler av en artikkel inneholder informasjon som få eller ingen vet om i spill kan man skrive {{hemmeligdel}} over avsnittet. Da dukker følgende linje opp:

Important.pngHemmelig: Informasjonen i følgende avsnitt er svært lite kjent. Ikke misbruk den.

Dersom man skriver {{Hemmelig|Kun tidligere magikere kjenner til dette}} blir linjen seende slik ut:

Important.pngHemmelig: Informasjonen i følgende avsnitt er svært lite kjent. Kun tidligere magikere kjenner til dette

Siden blir også automatisk lagt inn i kategorien Lite kjent informasjon

Snever artikkel

Dersom en artikkel er mye kortere enn tittelen skulle tilsi, eller det er mye mer å skrive om emnet kan den merkes med {{snever}}. Da dukker følgende linje opp:

Snever.pngSnever: Denne artikkelen er snevrere enn det tittelen skulle tilsi. Den dekker kun ett eller få av de emner man kunne forvente skulle bli behandlet under dette oppslagsordet.

Dersom man skriver {{Snever|Det ligger mer info på laivforum.net og Veiskillesidene}} blir linjen seende slik ut:

Snever.pngSnever: Denne artikkelen er snevrere enn det tittelen skulle tilsi. Det ligger mer info på laivforum.net og Veiskillesidene

Siden blir også automatisk lagt inn i kategorien Snevre artikler

Under arbeid

Om en bruker har tatt tak i en artikkel som trenger oppfriskning er det greit å merke den med {{under arbeid}}. Da dukker følgende linje opp:

Arbeid.png Under utvikling: Bidra gjerne til artikkelen, men vær forberedt på at større forandringer kan finne sted. Se historikken for detaljer.

Dersom du skriver {{under arbeid|Jobber med en ny versjon, hele siden blir snart byttet ut.}} blir linjen seende slik ut:

Arbeid.png Under utvikling: Jobber med en ny versjon, hele siden blir snart byttet ut.

Siden blir automatisk lagt inn i kategorien Artikler under utvikling.

Pekerside

Dersom en side kun inneholder pekere til andre sider, for eksempel i forbindelse med Flertydige titler, bør man merke den med {{peker}}. Da vil følgende linje dukke opp:

Peker.png Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den. Se alle artikler som begynner med (navnet på siden som merkes).

Dersom du skriver {{peker|Nøkkelord}} vil linjen bli seende slik ut:

Peker.png Dette er en pekerside, og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den. Se alle artikler som begynner med Nøkkelord.

Den siste lenken i linjen går til en side som viser alle sider som begynner med det aktuelle ordet/tittelen.

Siden blir også automatisk lagt inn i kategorien Pekere

Flere markeringer?

Dersom du mener det er behov for flere markeringer kan du ta det opp på diskusjonssiden eller laivforum.net.