Hjelp:Hvordan bruke kategorier

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden tar for seg hvordan man kategoriserer en side, hvordan man oppretter nye kategorier og retningslinjer i forhold til kategoriseringen. Du kan finne en oversikt over alle kategoriene i VeiskilleWikien ved å klikke på "Spesialsider" og velge "Kategorier", eller du kan følge denne lenken.

Kategorier

Kategorier er en innebygget funksjon i programvaren. Kategorier gir automatiske indekser som er anvendelige som innholdsfortegnelser. Sammen med lenker og maler gir kategorier struktur og oversikt. Kategorier skal kun inneholde reelle artikler og underkategorier, ikke omdirigeringssider og andre tomme sider.

Kategorisering av artikler

Artikler kategoriseres ved å legge inn følgende kode, helst nederst på siden:

[[Kategori:Kategorinavn]]

Kategorinavn skal byttes ut med navnet på kategorien, f.eks. "Personer"

I kategoriene sorteres artikkelen etter navnet på artikkelen, for eksempel vil artikkelen om Malderia sorteres under M. Ved kategorisering av personer, eller andre artikler som skal listes på en annen bokstav enn forbokstaven i tittelen til artikkelen, kan du skrive det slik:

[[Kategori:Personer|Raid, Løytnant]]

Etter at du har satt inn [[Kategori:Kategorinavn]] i artikkelen er artikkelen kategorisert.

Rekkefølge på kategoriene

Når en artikkel kategoriseres i flere kategorier bør disse settes i en rekkefølge der den mest relevante kategorien kommer først. Dersom det ikke kan gjøres forskjell eller det oppstår diskusjon, skal de settes opp i alfabetisk rekkefølge.

Eksempel: Rekkefølge:
  • Eksempel på rekkefølge av kategoriene ved kategorisering av Iago Stifinner
    • Iago Stifinner er en Stifinner fra Ulymar.
[[Kategori:Stifinnere|Iago Stifinner]]
[[Kategori:Ulymarer|Iago Stifinner]]

Dobbeltkategorisering

Dobbeltkategorisering forekommer når en artikkel eller kategori er plassert i en kategori og en under- eller overkategori til denne. Dobbeltkategorisering bør ikke forekomme.

Et eksempel på dobbeltkategorisering er å plassere en artikkel om en malderisk politiker i både Kategori:Politikere og Kategori:Malderiske politikere. Unntaket kan være når artikkelens subjekt er mer vidtfavnende enn den mest spesifikke kategorien. Et eksempel vil være en musiker som er kjent både som gitarist men først og fremst som munnharpespiller. For den førstnevnte eksisterer en egen kategori men ikke for den siste. I det tilfellet vil riktig kategorisering være Kategori:Musikere og Kategori:Gitarister.

Opprettelse av nye kategorier

En kategori opprettes og redigeres på samme måte som man oppretter vanlige sider. Den eneste forskjellen er at det må stå "Kategori:" foran tittelen.

Poenget med kategorier blir borte når de er for store (mer enn ca. 200 artikler). Kategorier med over 200 artikler bør deles opp i underkategorier. Hver av de nye underkategoriene kategoriseres så i den opprinnelige kategorien. Videre bør man ved opprettelsen av underkategorier passe på at antall artikler og underkategorier ikke blir mindre enn ca. ti per kategori.

Sletting av kategorier

Kategorier, på samme måte som artikler, kan kun slettes av administratorer. Kategorier blir ikke slettet ved at innholdsteksten slettes eller ved å fjerne alle artiklene og underkategoriene. Hvis du finner en tom kategori, klikk rediger og skriv inn {{hurtigsletting}}, så vil en administrator slette den.