Grandcantoniet

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Grandcantoniet: Representantskap blant adelens laveste. Den originale tanken bak Grancantoniet var at Hertuger skulle slippe å måtte håndtere Adelens laveste ønsker på individuelt nivå. Derfor ble Kiltans Cantonie (flertall for Canton, se Det Kiltanske Fundament for ytterligere informasjon) organisert seg inn i Grandcantoniet. Organisasjonen er ment å være en kanal for ønsker og ytringer fra og til de yngre adelsfamiliene i Kiltan.

Strengt tatt er dette ikke i tråd med Quabal Cirhaana, men de unge lovende (som i nye adelshus, ikke alder) har valgt å prøve nye måter å håndtere følgende problem;

  • En Canton kan møte utfordringer som han eller hun ikke selv kan håndtere grunnet resurser eller rettigheter. Han må få hjelp fra de over seg i Adelspyramiden. Den egentlige veien til en Canton vil være å stille sine krav til sin Greve. Hvis Greven ikke selv kan ordne problemet må henvendelsen gå til Baron, så til Hertug før et problem eventuellt taes opp til Kongen. Kongelig inngripen i slike tilfeller er sjeldent.
  • Å bli hørt under slike forhold fordrer at du har Greven på din side. Men i et føydalt system, slik det adelige systemet til Kiltan kan følgende skje:

Du har, som ny Canton har blitt gitt et land i belønning fra "Baron Anton". Baronen tok dette landet fra "Greve Beatrice" som ikke i utgangspunktet ønsket å miste landet, men som har blitt "straffet" av sin Baron for tidligere synder av en eller annen sort. Resultatet er at "Greve Beatrice" din umiddelbare overordnede er din største motstander, og ønsker at du ikke "lykkes" som adelig, og mister landet ditt. Da vil dette returneres til henne. Kiltan har mange slike tilfeller, mange misslykkede Cantonie har måttet levere fra seg landet og gi opp tittelen.

For å hjelpe de Cantonie i slike situasjoner har Grandcantoniet blitt skapt. Og i utgangspunktet har gruppen gjort noe nytte, tvunget frem fred og dialog i flere tilfeller. Men i de senere år har dessverre gruppen også skapt stor dissonans. Cantonie har gått langt for å oppnå en posisjon innenfor utvalget, og mange av de innenfor utvalget er der i ens ærend å kullkaste en annen lavadelsmann. Det er mye strid om de 11 setene i Grancantoniet.

I dag har hverken Konge eller Primus mye til overs for Grandcantoniet, men enda har ingen tatt til orde hverken for eller i mot organisasjonen. De vet at å gripe direkte inn vil gjøre vondt værre.