Glass

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Ett Glass er Kiltans sentrale myntenhet:

En Kiltansk marinegast har en lønn basert på tid avtjent til sjøs. Tiden Gasten har til sjøs har han avtjent sammen med sitt Skifte og tiden måles ved at man teller antall snudde timeglass. Skiftet har selv ansvar for at deres timeglass fungerer og avleser rett tid. Tukling med timeglasset straffes alvorlig. Merk dog, at hvert Skifte har sitt eget individuelle timeglass:

  • Et Skifte som arbeider uvanlig effektivt kan bli gitt et timeglass med mindre sand, slik at det blir snudd flere ganger i løpet av et tokt, og de dermed får mer utbetalt. Slike avtaler inviterer til at hvert Skifte fungerer effektivt, samt at medlemmer av velfungerende Skifter er mere lojale mot sitt Skifte, og sitt skip.

Hvert Skifte har en Glassmester, som rapporterer til sin overordnede den tid de har avtjent. Ofte er denne posisjonen gitt Skiftets tillitsvalgte eller talsmann.

Lønnen utbetales ved endt tokt. Stort sett tar lønnen form som ett stykke sølv per gang glasset ble snudd, hvilket gir et normalt Kiltansk sølvstykke verdien Ett Glass.

Internasjonalt har Ett Glass omtrentlig samme verdi som 10 Verk/daler/kroner, og mynten har holdt seg stabil i verdi siden Stjernefallet.