Ekspedisjonen

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Visjon og plan

Visjon

Ekspedisjonen på vei

Ekspedisjonen er en laiv om skattejakt, men handler mer om de interne konfliktene ekspedisjonsmedlemmene imellom enn om den fysiske leitinga. Økonomiske og akademiske krefter har gått sammen om å finne en gammel magisk gjenstand, men i løpet av laiven er det slett ikke sikkert alle er enige om hva den skal brukes til, og om det er verdt prisen å få tak i den. Lojalitet vil bli satt på prøve, og alle må være forberedt på at rollen kan ha tunge valg å ta.

Ekspedisjonsmedlemmene kan grovt sett deles inn i fire grupper: Sponsorer, lærde, arbeidsfolk og vakter. Det er forskjell på folk, og dette klasseskillet vil merkes både i arbeidsfordeling og autoritet på laiven. Sponsorer og lærde vil i utgangspunktet ikke gjøre mer enn å bære egen pakning. Vaktene vil være selvdrevne og ikke føre til ekstra arbeidsbelastning, men heller ikke bidra. Det blir arbeidsgjengen som får den tyngste jobben med drift av leir.

Dette er ikke en typisk Espen&Asbjørn-laiv. Det blir magi og metafysikk, FX og ting i skogen. Backs will be stabbed, og det er godt mulig - til og med sannsynlig - at roller kommer til å dø. For de som er så uheldige å stryke med vil det fremdeles være mulig å bidra til laiven, enten i samme eller ny rolle.

På ett punkt er imidlertid alt som det pleier å være når vi lager laiv: Vi vil ha kompromissløst rollespill. Misforstå oss rett, det kan godt være at rollen din må inngå kompromisser, men vi skal gjøre vårt beste for å avdekke fallgruver i forkant, så du ikke havner i en situasjon der selvmordsangrep e.l. er din eneste valgmulighet. Det viktige er at selv om det på denne laiven finnes problemer å hanskes med og en dimp å finne, er det rollespillet som står i første rekke.

Laivens oppbygging

Ekspedisjonen handler først og fremst om konfliktene innad, ikke om de ytre hindringene som ligger mellom spillerne og dimpen. Det finnes flere hemmelige roller og allianser på laiven, men om, når og hvordan de kommer til overflaten er opp til dere. Noen roller vil ha grunn til å gjøre/si ting på gitte tidspunkter i laiven, som vil gi andre grunn til å reagere, og så er snøballene i gang. Vi vil at alle avsløringer og all utvikling skal være godt motivert, enten av rolle eller ytre hensyn.

Svik og lojalitet er viktige tema, og vi vil ha en del mistro og interne stridigheter. Men for at man ikke skal bli fullstendig paranoid og handlingslammet vil alle roller ha en partner/kompanjong de kan stole på. Kanskje er de gode venner, kanskje gamle fiender; hovedpoenget er at vi lover at denne relasjonen er trygg.

Konfliktene vil være på mange ulike nivåer. Krangel om lønn, matfordeling, kroppsodør og andre hverdagslige ting hører med, men også skarpe og viktige konflikter kobla til det store metafysiske Veiskille-bildet. Noen roller på Ekspedisjonen er ondere enn vi har sett på Veiskillelaiv på mange år, men det fins også noen snillinger som vil stå imot dem. De fleste rollene kan ikke regnes som hverken gode eller onde, og vil ikke i utgangspunktet ha noen forutsetning for å ta informerte valg i disse store konfliktene. Men skjebnen/tilfeldighetene/arrangørene vil det nå en gang slik at det er de som er i situasjonen. Så er det opp til de som har kunnskap å dele den så mye som de tør.

Sikkerheten til ekspedisjonen er ivaretatt av Løytnant Raid og hennes skjold. Det er altså ikke mulig for andre å melde seg på laiven som vakt. Det er i hovedsak to grunner til at vi gjør det slik: 1) Raids menn er akkurat passe moralsk fleksible til å ta på seg en hvilken som helst jobb så lenge betalinga er god. 2) Det er alt for lenge siden siste Hansken-laiv, og vi har lyst til å spille dem igjen.

Praktisk informasjon

Arrangører

Asbjørn Rydland og Espen Nodeland.

Tid, varighet og sted

Fredag 15. oktober klokken 1800. Nøyaktig info om oppmøtested kommer, men kartet viser det generelle området vi skal være i.

Spillområde for Ekspedisjonen

Laiven varer til natt til søndag/søndag morgen, nedrigg og tilbaketransport søndag midt på dagen eller tidlig ettermiddag.

Vi kommer til å sette opp en transportbørs der de med bil og de uten transport kan linke opp.

Beskrivelse av laivstedet

Laivstedet er både leire og marsj i skogen. Leirplass 1 (fredag kveld) blir enten en hytte eller en leirplass der det vil bli gjort noen forberedelser som telt, bålplass, dassgrop etc. Leirplass 2 skal i sin helhet etableres i spill, med det utstyr som vi selv bærer med oss.

Det betyr ikke at det blir lav komfort og at alle må sove under et grantre. Det vil bli en skikkelig leir også på lørdag.

Arbeidsfordeling mellom rollene kan vi ta mer om på spillermøtet, men vi forventer i utgangspunktet at svært få roller bidrar med null arbeid i leiroppsett og/eller matlaging

Ønsket antall spillere

Vi har plass til mellom 15 og 25 spillere.

Aldersgrense

Utgangspunktet er 18årsgrense. Det er mulig for yngre å være med, ta kontakt med oss så tar vi en prat.

Pris/Policy på frafall

Laiven koster 350 kroner. Etter påmelding vil du få en mail med betalingsopplysninger.

Ingen refundering fra og med 3 uker før laiven. Da har vi nemlig allerede brukt pengene..

Mat

Enkel mat er inkludert. Fordelingen av rollene vil tilsi hvem som lager maten. Vi planlegger med enkel mat som er lett å bære. Har du spesielle behov, si fra så fikser vi noe.

Alkohol

Laiven er ikke alkoholfri, men måtehold kreves, omtrent to enheter pr døgn pr person er greit. (to øl, to glass vin etc)

Sikkerhet

 • Gå aldri fra brennende lys. Ja, det er sikkert vått i skauen, men teltduker og soveposer brenner godt.
 • Ikke bruk improviserte våpen mot monstere/underjordiske, skumle ting.
 • Ikke løp med fakler/åpne lykter osv.

Spillregler

 • Kutt/Brems: Dersom noen sier "kutt" skal alt spill i nærheten stoppes, vi tar en timeout, går gjennom hva som har skjedd. Det eneste som ikke er lov er å stille spørsmål ved behovet for å kutte, eller forlange en forklaring. "Brems" er et signal man kan gi for å signalisere "hit, men ikke lenger". Brems betyr altså at man er komfortabel med hvordan situasjonen er akkurat nå, men at den ikke skal eskaleres ytterligere.
 • Slåssing: Hver rolle har en kampfaktor, i en konflikt vil den som har høyest tall vinne. Ulike omstendigheter som våpen/ikke våpen, bakholdsangrep osv oppfordrer vi til å rollespille ut.
 • Sex: Simulering av sex skjer med klærne på. Vi bruker Ars Amandimetoden, der sex simuleres gjennom blikkontakt og stryking/holding på hender og armer.
 • Voldtekt spilles ikke.
 • Stjeling: Alt som er med på laiven er også stjelbart i laiven, med unntak av medisiner. Alle gjenstander returneres umiddelbart etter laivslutt.
 • Våpen: Kun pæddavåpen skal tas med på laiven, disse vil bli sjekket før laivstart. Er du usikker på om våpenet går gjennom kontrollen er det en idè å ta det med på spillermøtet den 12 september.

Informasjonskanaler

Vi vil bruke både wikien og Veiskilles forum på laivforum.net til informasjon. Når du har sendt oss påmeldingsmail vil du få en mail hver gang vi oppdaterer wikien. På Laivforum.net er det opp til deg selv å sjekke/abonnere på forumet/tråder.

Påmelding

For å melde deg på laiven sender du en mail til veiskillelaiv@gmail.com, der du skriver hvilke av de skisserte rollene nedenfor du kunne tenke deg å spille. Fortell oss også om du vil ha hemmeligheter, om du vil være offer, ufrivillig helt, ond konspiratør, good guy undercover e.l. Stikkordene under forteller nemlig ikke hele sannheten om rollene...

Rollene

Her er noen korte stikkord om rolleskissene vi har sett for oss i hver gruppe. Det er plass til andre forslag.

Sponsorer

 • Direktøren, administrator
 • Fokus på heder og ære
 • Kremmer/mafiatype med gode kontakter

Lærde

 • Ambisiøs, initiativtager til ekspedisjonen
 • Hypokonder, upraktisk
 • Jordnær, tar gjerne i et tak

Arbeidslag

 • Bas, ekspedisjonsveteran, konfliktsky
 • NK arbeid, humørspreder
 • Kokk, religiøs ex-soldat
 • Jeger. Sta, påståelig.
 • Hårsår keshar
 • Usympatisk konfliktstarter

Rollefordeling

I utgangspunktet er det først til mølla, men vi har også en kabal som skal gå opp. Spesiell kunnskap eller ferdigheter, praktisk erfaring med leiroppsett, erfaring med å lage mat på bål er eksempler. I tillegg vil vi prioritere folk som ikke har spilt i Veiskille før.

Forberedelser, prosess og terskler

Rolleprosess

Vi har ei grov skisse av hva vi ønsker oss fra hver enkelt rolle. På dette skjelettet bygger vi/du resten av rollen. Det du får fra oss er:

 • Rollens praktiske (f.eks kokk, ekspedisjonsleder) og spillmessige (f.eks humørspreder, kranglefant) funksjon.
 • Motivasjon. (Hva gjør du her? Hva er viktig for deg?)
 • Litt om moral. (Hva er du villig til å gjøre for å oppnå hvilke mål?)

Når vi har deg plassert i rollenettet vårt, koker vi sammen ihop en bakgrunn. Om du vil gjøre det selv og bare ha godkjenning fra oss, eller om du vil ha hjelp på vegen, er opp til deg. Det er også viktig at spillere tar ansvar for å utdype eventuelle relasjoner seg imellom.

Kunnskapsforventninger

Du trenger å ha et grunnlag av kunnskap om Veiskille for å delta, men ikke dyptgående kunnskap om det metafysiske. Vi har satt sammen en leseliste over felles behov, og i rolle/grupperingsutviklingen vil andre kunnskapsbehov bli tydeligere.

Leseliste:

Veiskille

Vilkafjord

Prinsefallet

Starvald

Neven

Magi

Raid

Ekspedisjonens medlemmer

Ekspedisjonens kostymer og utstyr

Dugnadsforventninger

Vi er glad for alle som vil hjelpe til frem mot laiven med ulike oppgaver innen Fx, forberedelser av laivsted osv. Gi en lyd dersom du kan bidra med stort og smått.

Alle spillere forventes å delta på nedrigg, som vil bestå i å bære ut igjen noe tustyr fra laivområdet. Egen begravelse er eneste akseptable grunn til tidlig avreise. Ikke gjør avtaler før sent søndag ettermiddag.

Planlagte forberedelser, møter osv.

Vi holder et felles spillermøte 12. september.

På møtet ønsker vi felles drodling, videre rolleutvikling, sprø idèer, preplotting, byttelånebørs for stæsj, matplan og en del info fra oss arrangører.

Møtet er viktig. Sett av tid tidlig, si fra i god tid dersom du ikke kan komme.

Kostymer

Kostymekravene er ikke høye, men vi skal prøve å være tydelige. Derfor har vi laget en egen om Ekspedisjonens kostymer og utstyr, med både krav, pakkeliste, tips og råd.


Spilltilnærming

Å spille en marsj i oktober

Det blir ikke et blodslit. Marsjen blir kort, ganske langsom og med mange pauser. Den totale avstanden er ca 4/5 km i luftlinje, og vi ser for oss å ta pauser minst hver 30 minutt, i tillegg til en lengre lunsjpause omtrent midt i strekningen. Vi kommer i all hovedsak til å gå i terreng, med noen mindre stier. Det vil bli vær. Men, alle skal få god hjelp til å holde komfortnivået oppe.

Det blir ikke kaldt. Det blir nok vått, men fordi vi hjelper hverandre med å skaffe/ta med godt utstyr og bruke det riktig, så skal ingen trenge å fryse under laiven.

Spillforventninger

For å oppsummere hva vi krever av deg som spiller:

 • Du må være selvdreven når laiven er i gang. Vi hverken kan eller vil gi regi og råd om hva du bør gjøre i spill.
 • Du må hjelpe oss med illusjonen. Vi kommer til tider til å bruke forskjellige effekter for å gjøre ting skumlere, men de virker bare hvis du lar deg rive med. Selv om vi skal gjøre vårt beste for å skjule off-elementer, blir det ikke 100% sømløst. Vi er i skauen og langt fra optimale sceneforhold, så det er mulig at du kan se en ledning et sted, eller noen som gjemmer seg i en busk med ei røykbombe.
 • Du må ta rollen din på alvor, på godt og vondt. Ja, han er en grei fyr, men er han virkelig villig til å fly på den psykopatiske leiesoldaten for å markere et standpunkt? Vi har laget rolleskissene slik de er av en grunn, og trenger at dere holder på den kjernen. Det betyr ikke at ikke roller kan utvikle seg når det skjer dramatiske ting, men la det bety noe! Hvis du ender opp med at rollen din lar seg kue av en fiende eller dolker en venn i ryggen, la det være viktig i spillet ditt.

Hvor er vi?

Laiven er satt et sted mellom Eledyn og Vilkafjord, i et av de nå herreløse delene av tidligere Lothbardien. Selv om målet for turen er en smule utenfor allfarvei er det ikke egentlig langt til folk og godt trafikkerte veier, og det er åpent for roller fra de fleste nasjoner i verden.

Risiko, dødsfall

Ingen roller er fredet, men det betyr heller ikke at dette er en laiv der det skal dø folk for fote. Noen vil komme i spillet med en skjebne på at rollen deres vil komme til å dø, andre vil kanskje ønske å ta livet av hverandre pga hendelser i spillet. Spillerne til roller som dør vil ha mulighet til å bidra i spillet på andre og viktige måter.

Bilder

Bilder fra ekspedisjonen finner du her:

http://www.laivgalleriet.no/gallery2/v/laiver/veiskille/Ekspedisjonen/