Den nye magiske sirkelen

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nye magiske sirkelen

Morgenen etter Stjernefallet tegnet Trussel en ny sirkel utenfor døra til Nummer 4. Etter sigende gjorde han det fordi magien var forandret, og fordi han mente den gamle sirkelen ikke lenger gav et riktig bilde av verden og metafysikken. Da den ble tegnet første gang var det fire tomme plasser i den ytterste sirkelen, fordi disse aspektene ved verden ikke var bestemt.

Etter denne første gangen har sirkelen vist seg utenfor døra til Nummer 4 tre ganger til. En gang et halvt års tid etter stjernefallet, en gang på sommeren i år 13 ES, en på høsten år 22 ES og en siste gang på sommeren i år 23 ES, hver gang med et nytt tegn.

Etter at hvert av de nye tegnene dukket opp utenfor Nummer 4 dukket de også opp i representasjoner av Sirkelen rundt om i verden, uten at noen la dem til.

Forklaring

Spiralen

Det er uklart hva spiralen i sentrum av sirkelen symboliserer. Kaos, kretsløp, mennesket og magi er blant teoriene.

Elementsirkelen

Den innerste sirkelen rundt spiralen består av Luft, Vann, Jord og Ild (1, 2, 3 og 4). Flyttingen av tegnene sammenlignet med den gamle sirkelen - samt at Godhet og Ondskap ikke lenger er en del av sirkelen - tyder på en mer verdinøytral betydning enn før.

Løgn og Sannhet

Utenfor elementsirkelen er en udelt sirkel som kun inneholder Løgnens (6) og Sannhetens (5) segl. De blir vanligvis tegnet i samme posisjon som over, men den noe skjeve plasseringen og at de to ikke er adskilt kan tyde på at dette ikke er låst, og kanskje ikke en gang viktig.

Den ytre sirkelen

Den ytterste sirkelen var opprinnelig tegnet med fire tomme felter og inneholdt de fire naturtegnene fra den gamle sirkelen, fire nye tegn for årstidene, og de fire vindretningene.

Naturtegnene

Fisken, Planten, Dyret og Fuglen (8, 12, 16 og 20) er fremdeles med i sirkelen, men man vet ikke om de har eller bør tillegges samme betydning som før. Noen mener det at de er flyttet fra senter av den gamle til utkanten av den nye betyr at de ikke lenger er like viktige, men dette er det mye diskusjon rundt. Hvor grensene mellom naturtegnene og forskjellige andre nye tegn går - f.eks mellom Planten og Vår/Sommer, eller Fuglen og Luft - er heller ikke klart.

Årstidene

Årets kretsløp er tydelig representert i den ytterste sirkelen, men hvilke symbolske betydninger Vinter, Vår, Sommer og Høst (9, 13, 17 og 21) har utover de selvsagte er uvisst.

Vindretningene

Tegnene for de fire vindene (10, 14, 18 og 22) henger tydelig sammen, men noen almenn enighet om symbolikken i dem finnes ikke. Vindene har ikke før Stjernefallet blit tillagt noen spesiell betydning, men i årene etter har stadig flere hevdet at enkelte gamle guder har tatt bolig i dem. Mayons tjenere sier at Sønnavinden symboliserer helbredelse og hjelpsomhet, og historier om Nordavindens krigere sprer om seg i verden. Østavinden har vist seg å ha en kobling til åndeverden og de døde, men Vestavinden er stadig litt diffus og ukjent.

Mørket

Vinteren etter stjernefallet dukket Mørket (7) opp som det første nye tegnet i sirkelen. Flere sentrale skikkelser fra Løgnens Rike hadde i denne perioden en felles drøm som viste seg å ha sterk påvirkning på virkeligheten. I denne alternative dimensjonen ble det forsøkt å bestemme de fire tomme tegnene. Mørket var det eneste som ble satt, og det er bred enighet om at betydningen i stor grad er den samme som før, men med en sterkere kobling til entiteten Eberyok og hans makt over Tåka.

Lyset

Rundt midtsommer i år 13 ES dukket det andre nye tegnet opp. Tidspunktet gjør det overveiende sannsynlig at det henger sammen med Mirakelet i Varuna, der Sarini valgte å bruke sine magiske krefter for Lyset (11).

Hjulet

På høsten år 22 dukket Hjulet (15) opp i sirkelen, generelt tolket som et symbol på orden og framskritt. Lærde innen metafysikk hadde lenge diskutert hva som ville bli det neste tegnet, og disse verdiene var blant de man anså som mest sannsynlige.

Terningen

Sensommeren år 23 dukket Terningen (19) opp som det siste tegnet i sirkelen. Fordi det var såpass kort tid siden det forrige tegnet dukket opp var det ikke så mange teorier om hvilke verdier som ville dukke opp i det siste tomme feltet, men flere lærde hadde foreslått at det ville bli et motstykke til den orden som Hjulet sannsynligvis representerer. Tidspunktet gjør det svært sannsynlig at det henger sammen med gjennomføringen av Midtsommerritet i Starvald, og de foreløpige teoriene knytter tegnet opp mot tilfeldigheter og sjansespill, med en sterk kobling til Løgnen.

Se også