Den gamle magiske sirkelen

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er magikompendiet til Løgnens Rike. Dato før Stjernefallet.


Den gamle magiske sirkelen
«Først av alt skapte Hun Sangen av følelser,
Sangen var magi og Magien skapte Verden.
Sangen ble kalt det Magiske Språket.
Alt i verden har en sang og hver sang er et navn.
Hver tone har sitt tegn og hvert tegn har sine følelser.
Sammen danner de balansen,
sammen danner de Stjernene, som er Skaperens endeløse sang»

Skaperens Sang

Velkommen til magiens verden, en verden skapt av Skaperens følelser. Som magiker tar du i bruk denne sangen. Magi er Sangen satt i et system av bokstaver, tegn og ord. Med dette språket kan du utføre effekter og utrette ting ingen kan med kunnskap eller håndverk. Du kan forandre virkeligheten til ditt formål, men pass deg: Skaperens lover er ubrytelige, Skaperens balanse er evig. Prøver du å bryte lovene og balansen vil Sangen selv knuse deg og din makt. Du må huske at det er Skaperens kraft du bruker.

“For all din kraft skal du takke Skaperen,
for hver ting du gjør skal du hylle Stjernene,
for hvert steg du tar skal du minnes Sangen.”
-Sitat av Trubadurenes mester, alvenes høyeste leder og verdens mektigste magiker.

Det magiske språket er ditt verktøy, med det kommuniserer du med Skaperen, med gudene, med demonene og med åndene. Med Språket forandrer du Sangen. Det er med de magiske tegnene du danner språket, Tegnene er grunnpilarene i magien; lær dem vel. Lær deg hvert eneste lille aspekt av dem, for de må ikke misforstås og de må for all del ikke misbrukes. Vokt deg for det Mørke Språket, for det er forvrengt av Dødsrikets og Løgnens falske toner.

De Magiske Tegnene

Hvert av de magiske tegnene inneholder flere følelser og flere aspekter. Tegnene symboliserer Sangens tretten toner. De er Språkets grunnpilar. Det er med tegnene man danner navnene og ordene i det magiske språket. Disse tretten tegnene er satt i et system, gitt av Skaperen. Dette systemet kalles den Magiske Sirkel. Denne sirkelen er delt inn i den indre sirkel, hvor de nøytrale tegnene er plassert, og den ytre sirkel, hvor de gode og de onde tegnene er plassert. Men i midten av sirkelen er Stjernenes tegn, Skaperens, Magiens og Sangens tegn.

Stjernenes Tegn

Stjernen.png Alle tegnenes store mor er Skaperen og Stjernene, derfor er Stjernenes tegn det første og det kraftigste av alle tegnene. Stjernens tegn er symbolet på Sangen, Magien og Skaperen. Stjernenes tegn er den evige balanse. Tegnet er symbolet for tid, rom og evighet, symbolet på liv.

Aspekter: Balanse, magi, Sangen, stillhet, skaperkraft, ro og orden, tid og rom, skjønnhet. Mennesket.
Farger: Sølv
Symboler: Stjerne av sølv, magisk stav, Den Magiske Sirkelen, krystall
Uttalelse: O

Den Indre Sirkel

Rundt Stjernens tegn ligger den indre sirkel. Den indre sirkel inneholder fire tegn: Plantenes tegn, Fiskenes tegn, Dyrenes tegn og Fuglenes tegn. Disse tegnene er sett på som de nøytrale tegnene.

Plantenes Tegn

Planten.png Plantenes tegn er kunnskap, plantene vokser som symbolet på Skaperens uendelige visdom. Plantene står for vekst og fremgang; dette er de lærdes tegn. Plantene tar til seg næring fra solens lys og omformer den til nytte for mennesket. Det er plantenes tegn som gjør mennesket fruktbart. Menneskets sæd er av plantenes tegn. Tegnet er symbolet på Skaperens hellige bok, hvor Skapelsens visdom står skrevet.

Aspekter: Kunnskap, vekst, utvikling, fremskritt, befruktning, lærdom, ansvar, urtemedisin, arv, skriftspråk.
Farger: Grønn
Symboler: Plante, blad, blomst, bøker, skrift, skrivefjær, sæd.
Uttalelse: U

Fiskenes Tegn

Fisken.png Fiskenes tegn er symbolet på de dype hemmeligheter. Hemmelighetene om Skapelsen, det som plantene ikke viser oss er skjult av fiskene og havet. Tegnet står for den glemte kunnskap, det forbudtes vokter. Fiskene stanser den veksten platene fremmer. Tegnet symboliserer også uvitenhet og ignoranse. Fiskene er symbolet på Skaperens hellige bok, hvor Skapelsens hemmeligheter står skrevet.

Aspekter: Hemmeligheter, glemsel, det ubestemte, avmakt, tabu, forvirring, havet, uvitenhet, ignoranse.
Farger: Mørk blå
Symboler: Fisk, skalldyr eller fiskebein.
Uttalelse: A

Dyrenes tegn

Dyret.png Dyrenes tegn er krigerens tegn. Tegnet for styrke i kropp, vilje og sjel. Dyrenes tegn er urokkelig. Det er symbolet på dyrenes gode sanser og oppfattelsesevner. Tegnet er mannens tegn og er derfor også nytelsens tegn.

Aspekter: Styrke i kropp, sjel og vilje. Jakt, manndom, pågangsmot stahet, sanser, ekstase.
Farger: Brun
Symboler: Dyreklo/pote, kniv, pil og bue.
Uttalelse: E

Fuglenes tegn

Fuglen.png Fuglenes tegn er de store drømmer om friheten og friheten er i åndenes verden. Tegnet er fuglen som er på flukt fra fangenskap. Tegnet er symbolet på reise. Fuglene symboliserer også forelskelsens svevende følelser. Fuglene streber mot himmelen, mot solen som det første steget mot Guderiket. Fuglene er kvinnens tegn. Dette tegnet står også for reise til Åndenes Verden.

Aspekter: Frihet, drømmer, flukt, streben mot det gode, forelskelse, kvinnen, kunst, bevegelse, reise.
Farger: Hvit
Symboler: Fjær, Fugl, Fugleklo
Uttalelse: Y

Den ytre sirkel, de gode tegnene

Korsets tegn

Korset.png Korsets tegn er beskyttelsen mot det onde. Det som er rent, det gode. Dette er gudenes tegn og et symbol på Gudenes Rike. Korset er renset av Vannet og til verdens ende skal det være et motstykke til Demonens Tegn som er det onde.

Farger: Hvit
Symboler: Et kors, skjold, hjelm eller rustning. Gull.
Uttalelse: Ny eller N

Vannets tegn

Vannet.png Vannet er renselsen og helbredelsens tegn. Intet ondt blir igjen etter at det har blitt renset i Vannet. Helbredelsen ligger også i Vannet og er et motstykke til ødeleggelsens tegn, som er Ilden. Det er vannet som gjør gudene til de gode skapninger de er, det er vannet som omkranser Gudenes Rike som et skjold mot det onde. Vannet står også for forandring.

Farger: Blå
Symboler: En bolle med vann. En elv eller sjø.
Uttalelse: Ma eller M

Solens tegn

Solen.png Solen er gleden, fødselen. Dette lyset som omkranser Gudenes Rike er fylt med livskraft og glede. Når Guderiket står høyest på himmelen er det dag, og lyset omfavner jorden og menneskene. Solens tegn står også for gaver, det å gi og motta med samme sinn. Lyset og livet er en gave fra Solen.

Farger: Gul
Symboler: En amulett med en sol på. Et gult stearinlys. En gave.
Uttalelse: De eller D

Luftens tegn

Luften.png Luften er åndenes verden. De dødes sjeler vil stige inn i Luftens tegn og der vil de leve som ånder til de får innta en ny kropp på jorden. Luftens tegn er kjærlighet og evig frihet. Tegnet står også for kommunikasjon.

Farger: Hvit og blå
Symboler: Et speil, ånder.
Uttalelse: Ly eller L

Den ytre sirkel, de onde tegnene

Demonenes tegn

Demonen.png Demonenes tegn er tomhet. Demonene er evig fordømt til å leve i tomhet, en evig død uten følelser. Dette er dødens tegn og et symbol på dødsriket, riket hvor Demonenes konge, Yk, hersker. I evighet skal dette være de ondes tegn.

Farger: Grå og skittenbrun
Symboler: Et veltet kors, en hodeskalle.
Uttalelse: yK eller K

Ildens tegn

Ilden.png Ildens tegn er ødeleggelsen. Ilden er dødens redskap. Tegnet symboliserer de store kriger, drap og vold.

Farger: Rødt
Symboler: Et sverd.
Uttalelse: aR eller R

Mørkets tegn

Morket.png Dette er nattens tegn. Når dødsriket står høyest på himmelen er det natt. Da vil Mørket omfavne jorden og menneskene. De som dør i Mørket vil bli fanget der til Yk henter deres sjeler, evig fordømmes de til å fylles med Tomheten. Mørkets tegn er symbolet på frykt, smerte, angst og ensomhet. Er man en slave av mørket er man den som frykter, men er man herre av Mørket er man den som skaper frykten. Tegnet er også et symbol på det som er fengslet eller bundet, uten mulighet for flukt.

Farger: Svart
Symboler: En svart sol, mørke i seg selv.
Uttalelse: eB eller B

Jordens tegn

Jorden.png Dette er symbolet på menneskenes verden, alt som tilhører materien. Jordens tegn står også for håndverk, penger, handel og makt. Noen mener også at Løgnen er gjemt i dette tegnet.

Farger: Brun
Symboler: En Salamander, jord, penger.
Uttalelse: yS eller S

De sanne navnene, ordene og verbene

Alt i verden har en sang og hver sang er et navn. Det er i disse navnene magiens virkelige kraft ligger, for som sagt er navnene knyttet til Sangen. Med de rette magiske navn eller ord kan du forandre skapelsen og det er det magi handler om. Du forandrer Sangen. Det er også derfor du skal vokte deg så vel for hva du gjør.

Hvert navn er satt sammen av de tretten tegnene etter bestemte regler, men det er forskjellige regler for forskjellige typer navn. Reglene for å lage et menneskes navn er forskjellig fra en tings navn, mens verbene følger ukjente regler kun kjent av Skaperen selv.

Et ord eller et navn består av to deler, den første delen beskriver navnets generelle natur som for eksempel: Et menneske, et sverd eller en alv. Den andre delen beskriver navnets spesielle natur.

Å danne ordene

Den første delen av navnet, som beskriver navnet generelle natur består alltid av fire tegn. Hvert av tegnene beskriver en del av navnets natur. Den første delen beskriver hva navnet er laget av. Som et eksempel kan vi ta et sverd:

Et sverd er laget av metall, derfor er det første tegnet Jordens tegn: yS.
Den andre delen beskriver hvordan navnet ble dannet. Et sverd ble dannet ved hjelp av håndverk, derfor er det andre tegnet også Jordens tegn: yS.
Den tredje delen beskriver navnets egenskaper. Et sverds egenskaper er alltid å drepe eller skade, derfor blir det tredje tegnet Ildens tegn: aR.
Det fjerde tegnet beskriver navnets svakhet. Et sverds svakhet er beskyttelse, derfor er det siste tegnet Korsets tegn: Ny. Et sverds navn er dermed: SySaRNy.

Menneskets sanne navn

Som alle andre navn består et menneskets navn av to deler, den første er navnet for menneske: OUOK. Den andre delen er navnet til det bestemte mennesket. Reglene for hvordan dette navnet blir lager er ukjent for oss mennesker. Det vi vet er at det første tegnet har noe med hvem som er foreldrene til mennesket. Resten av tegnene beskriver mennesket som en helhet. Ut fra dette navnet kan man altså lese personens handlinger, tanker og ikke minst skjebne. Skjebnen er ofte lagt til det siste tegnet. Derfor betyr det stor makt å vite en annen persons navn.

For å finne et menneskes Sanne navn må det et rituale til, dette ritualet er knyttet til plantenes tegn og verbet “å vite”.

Det finnes mennesker som har tre ledd i sitt Sanne navn. Det er da lagt til et ledd mellom de to andre leddene. Dette leddet er oftest sett på som en slags tittel. Denne tittelen kan være gitt av en gud, demon, ånd eller av Skaperen selv. Det er få som vet hvordan og hvorfor disse titlene blir gitt, slik kunnskap må søkes i gamle og ukjente skrifter.

Gudene og demonenes sanne navn.

Gudene og demonenes sanne navn følger de samme regler som for menneskene. Men det generelle navnet for en gud er OMNK eller uttalt OMaNyK, men det siste leddet ender alltid på Korsets tegn: Ny. Det generelle navnet for en demon er ORKN, uttalt OaRKNy.

Åndenes sanne navn

Åndenes sanne navn følger de samme reglene som for mennesker guder og demoner. Det generelle navnet for en ånd er LKLS, uttalt LyKLyS.

Ritualene

Ritualer og seremonier er en stor del av magien i seg selv. Du kan ikke utføre magi uten et rite, du kan ikke få hjelp av en Gud eller en Demon uten en seremoni. Ritualene og seremonien er en måte å kommunisere med skaperen, åndene, gudene og demonene på. Disse skapningene forstår ikke like godt menneskenes språk, derfor må man tale til dem på det magiske språket gjennom ritualer og seremonier. Dette er også en av de viktigste grunnene til at alle ritualer og seremonier utføres etter et helt bestemt mønster. Det er selvfølgelig mulig å forandre noe på mønsteret til enkelte riter, men dette vil stort sett vise seg å gi dårlige resultater.

Hvordan holde et rituale:

Først av alt må riteplassen renses for alle uvedkommende krefter. Dette gjøres enkelt ved å gå i sirkel rundt riteplassen samtidig som du messer følgende magiske verb: OMaROO. Deretter ber du alle krefter forlate stedet med følgende magiske regle: *ditt sanne navn* OeBOKO O, *ditt sanne navn* OMaROO O

I. Ritets magiske sirkel tegnes med de nødvendige tegnene. Tegnenes navn skal messes eller synges når de tegnes inn. Når selve sirkelen tegnes synges bare Stjernenes tone: O.

II. Alle symbolske gjenstander og magiske objekter plasseres ut samtidig som tingenes sang synges eller navnene nevnes, formålet til gjenstanden skal også fremsies. Gjerne ved hjelp av et magisk verb. Dette er ikke nødvendig, men øker gjenstandens kraft i ritet betydelig.

III. Formålet ved ritet fremsies. Formålet skal sies eller synges høyt og tydelig.

IV. Tegnene i sirkelen skal påkalles. Navnene og tonene skal sies eller synges. De forskjellige tegnenes formål i ritet skal fremsies. Gjenstander som er knyttet til hvert av tegnene skal brukes under påkallelsen.

V. De magiske reglene på det Sanne Språket skal messes. De skal fremføres tydelig og stemmen skal lyde helt inn i skaperens sjel, helt til gudene, åndene og demonene. Denne messingen eller sangen er ritets hjerte og er det viktigste av alt. Hver regle skal messes tretten ganger. En gang dedikert til hvert av tegnene. Derfor skal hver av reglene begynne med det tegnet den er dedikert til.

VI. Formålet med ritet skal gjentas. Denne gangen med en stemme som skal lyde like godt som under del V av ritet.

VII. Dernest skal alle krefter som har vært til stede, alle tegn som er blitt påkalt, takkes for sin tilstedeværelse. Om ritet har vært omfattende takk gjerne med en offergave passende til de tegnene som er blitt brukt.

VIII. Riteplassen skal renses igjen.

Se også