Den althéiske hær

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbeid.png Under utvikling: Første utkast til bruk på Camarheim (2009) (Om merking av sider)


Introduksjon

Althéas opprinnelse som et nomadefolk har den dag i dag innflytelse på Hærens struktur og funksjon. I riktig gamle dager var det jegerene blant nomadefolket som hadde oppgaven å beskytte folket mot ytre fiender, skulle en konflikt oppstå. Dette gjør at Sha standen har en spesiell plass i den Althéiske hær.

Den største delen av Althéas hær består av noen kvinner og flest menn fra Sha standen. De er ikke nødvendigvis yrkesmilitære, men det er forventet at menn av denne standen tar minst 4 år tjeneste fra fylte 14 år. De som er født inn i denne standen av yrkesmilitære foreldre forventes å være ferdig utlærte soldater i det de trer inn i hæren. De kan derfor bære tittelen som Jeger.

Alle offisersverv er besatt av yrkesmilitære eller rødprester.

Den resterende delen av hæren består av frivillige fra de andre stendene, eller folk som ikke tilhører noen stand, og aspirerer til Sha-standen. Alle Althéiske familier er forventet å ha minst en mann som har vervet seg for 2 år. Det er også forventet at alle familier har tilgjengelig minst en våpenfør mann med egen utrustning til bruk i en eventuell milits. Alle menn i Althéa, samt de kvinner som viser interesse for det, har de to siste år av sin 5 årige utdannelse, timer hos rødpresten med bruk av spyd, skjold og kortsverd.

Grader

Gradsystemet i Althéa har endret seg igjennom tidene, men etter at TNA ble opprettet, har Althérne valgt å tilnærme seg det Malderiske systemet:

Althéa Malderia Oppgaver
Medkjemper Soldat/Veteran Ta imot ordre.
Jeger Korporal/Veteran Veilede andre Medkjempende. Hjelper Jaktfører med sine oppgaver.
Jaktfører (kort: fører) Sersjant / Førstesersjant Leder jaktlag (skjold), ved hjelp av 2 eller flere Jegere.
Andrejeger Andreløytnant Hjelper Førstejeger med sine oppgaver.
Førstejeger Løytnant Leder krigslag (kompani) eller viktig oppgave.
Kaptein Kaptein leder regimenter, garnisoner og leire, viktige oppgaver
Kommandant Kommandant leder staber, legger strategier
Veriante (Lederen for den røde presteordenen) Hærfører Tittel, ikke grad. Leder hæren i sin helhet på vegne av Tar-Al-Roosim.
Konge (Utenriks) / Dronning (Innenriks) - Tittel, ikke grad.
Tar-Al-Roosim (Konge og Dronning i fellesskap) - Tittel, ikke grad.

Gradene er ikke permanente, slik det er i mange andre land. De eneste permanente titlene er Jeger, Jaktfører og Veriante. De andre gradene blir fylt av Jaktførere etter behov. Dvs at offiserer blir utnevnt etter oppgavene som må gjøres. Ved endt oppgave vil den utnevnte personen returnere til sin grad som Jaktfører. Det er andre Jaktførers anbefalinger som vanligvis ligger til grunn til utnevnelser. Det er ingen automatiske opprykk. Men det er selvsagt alltid høyst graderte som tar over i en skarp situasjon.

Hilsener og oppførsel

Man hilser alltid på overordnede, også Jegere. Man hilser på sine overordnede ved å samle bena og stå rak i ryggen. Overarmene er langs kroppen og underarmene 90 grader ut fra kroppen med håndflatene opp.

Overordnede og likestilte kan svare med å gjøre det samme men med håndflatene ned.

Med sverd og eller skjold i hånd, kan man hilse på samme måte, men da med sverdet liggende fra den ene hånden til den andre.

Avdelinger

Etter TNA ble disse enhetene en mer fast form, for å tilnærme seg Malderias struktur.

  • Jaktlag (Malderisk: Skjold) er den minste enheten, ca. 20 soldater ledet av en Jaktfører med hjelp av minst 2 Jegere.
  • Krigslag (Malderisk: Kompani), består av 10 Jaktlag – ledet av en Førstejeger, med hjelp fra minst to Andrejegere.
  • Regiment, størrelse varierer etter behov, normalt 3 Krigslag. Ledes av en Kaptain.

Utdanning og styrker

Infanteriet

Budbærerne

Budbærerene benyttes nettopp til det. Sørge for effektive komunikasjonslinjer i og utenfor krig. De benyttes ofte både til hest og til fots. De beste av de kan bevege seg igjenom et slagfelt uten å blande seg med kampen som sjer på alle kanter. Kun med det ene målet for øyet å nå frem med sine dyrebare beskjeder. En budbærer vil som oftest ha god hukommelse og er i stand til å resitere detaljrike beskjeder fra hukommelsen.

Tungt infanteri

Det tunge infanteriet til Althéa er trent i formasjonskamp med kortsverd og langspyd. De benytter store firkantende skjold og segmentert platerustning Lorica Segmentata(a là romererske Legionærer i vestromerriket 0 til 3 århundre f.kr).

Lett infanteri

Bueskyttere

Kavaleriet

Althéas kavaleri har beholdt mye av sine nomadiske tradisjoner.

Det lette kavaleriet er, grunnet sine nomadiske tradisjoner, noen av de beste rytterne i veiskille. Armert med spyd, sverd og bue utmerker de seg både bak fiendens linjer som speidere og sabotører, og i større slag. Lett kavaleri er spesialister på "lynangrep". Ofte splitter de opp i mindre grupper og samles inn i slagmarken, noe som medfører at motstander sjeldent klarer å få overblikk over hvor stor styrke som er på vei. Lett kavaleri rir også ofte i linje tre og fire som støtte for Det Althéiske tunge kavaleriet når en trenger kavaleriet til å bryte fiendens linjer.

Det tunge kavaleriet i Althéa har bare eksistert i noen hundre år, og bærer sterkt preg av sin tidligere nomadiske tradisjon. I kamp med Malderia så en hvor effektivt deres kavaleri var, og det tunge kavaleriet til Althea er basert på Malderias kavaleri. En av konsekvensene av denne althéiske nomadiske kulturen er at deres tunge kavalerti ikke bare brukes som en knyttneve mot senteret av fiendens linjer, men også er kjent for å angripe fienden i siden eller ryggen. Althéisk tungt og lett kavaleri sloss ofte sammen. Både når en skal bryte gjennom fiendens linjer, og når en skal utmanøvrere fienden. Det Althéiske tunge kavaleriet har i kampene mot Lothbard opparbeided seg et rykte som meget kompetente, og blant Malderere er de Altheiske rytterne kjent for være de med mest "Brad" utenfor Malderia.

Speiderkorps

Stab og forsyning

Altheiske stabfunksjoner er, i likhet med Altheisk byråkrati, av absolutt ypperste klasse. Innkjøpsagenter sørger for at det systematisk ligger proviant og forsyninger klare til bruk. Der praktisk mulig ligger mye forhåndslagret langs planlagte marsjruter. I tillegg er så godt som alt utstyr standarisert, slik at vanlig forbruk av utstyr for militære enheter enkelt kan erstattes. Tyngre utstyr fraktes med pakkdyr, esler og okser for det meste, mens troppene bærer med seg alt det vesentligste for en uke til to. Når troppene er stasjonert i fiendtlig territorium blir de lokale bønder selvsagt offer for rekvisisjoner, som vanlig for alle hærer. Straks en kamp er vunnet, eller freden på annen måte er etablert, vil alle Altheiske hærer selvsagt måtte betale for seg. Gods og gull vunnet i kamp den ene dagen blir dermed gjerne brukt som betaling til den samme bonde dagen etter, i betaling for losji eller annet som troppene måtte trenge.

Etter Svartnatta har situasjonen endret seg dramatisk. All oppspart proviant ble straks sendt til Tharanéos, og har ikke kunnet bli erstattet. Pakkdyrene er for det meste oppspist. Det er ikke den soldat som ikke har kjent sulten under marsj det siste året, på toppen av dette må alt utstyr nå bæres selv. Uten nok penger til mat blir heller ikke andre ting innkjøpt, så standarden på utstyr og logistikk er nå på høyde med andre stormakter. Det gjenstår å se om Althea igjen finne tilbake til sin gamle form etterhvert.

Artilleri

Utstyr

Bueskytter:

Lett infanteri:

Tungt Infanteri:

Lett kavaleri:

Tungt kavaleri:

Uniform

Gradsdistinksjoner

Hærens fordeling og oppgaver

Hærens oppgaver er pr. år 17 ES som følger:

  • Grensevakt
  • Oppdrag i innlandet
  • Oppdrag i utlandet