Den Hellige Martyrens kult

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kalender.gif Ikke oppdatert etter år 13 etter Stjernefallet

Denne teksten ble skrevet av Kjersti til Sannhetens Øyeblikk. Den viser hvordan et symposium ble avholdt så lenge dronningen ikke var avslørt som den gjenfødte rettferdighetens gudinne Althéa og landet kom i en teologisk krise.


Den Hellige Martyrens Symposium

  • Innkalling til Symposium skjer ved at prestene bærer en fakkel ut av den rituelle bygningen (på laiven blir det typisk å gå rundt i de forskjellige leirene). Fakkelen har fire fargede tøyremser på skaftet (fiolett, oransj, grønn og grå). Det kan i tillegg tutes i horn, ringes i bjeller, slås på gong eller lignende (prøv å få tak i et instrument av ett eller annet slag).


  • Sognebarna samles i en eller flere sirkler (utenfor hverandre) med ansiktene vendt innover, og de to/fire prestene (likt antall røde og blå) som skal lede ritualet står rett overfor hverandre med ansiktene vendt mot sognebarna.


Élo chia nori à chéonor
À chéonor
Chi tirano che morira
Fa chati nori élo
Élo ria rori charina

Mens dette foregår tenner rød prest røkelseskullene fra fakkelen og han eller en prestelærling/ritualhjelper sørger for at det hele tiden er røkelse på kullene.


  • Her følger en bønn som kan deles opp etter skjønn. (Følgende ble foreslått til )

Blå prest

Althéa, ofret og rettferdiggjort
Gjenopprett balansen i våre liv slik at også våre liv kan bringe rettferdiggjørelse.

Rød prest:

La vår streben etter å følge den lov du fremsatte bringe frukt

Blå:

For slik sang du i ditt lønnkammer den natten du forstod din store synd
Himmeldronning gi meg styrke til å møte min skjebne
I morgen skal jeg dø ved egen vilje
La min skjebne være nådefull
Himmeldronning la meg gjøre din vilje

Rød:

Althéa, ofret og rettferdiggjort
Du som en gang selv var dronning i Sha’s rike
Vokt dine ufullendte skapninger og la oss få ta del i ditt rene lys

Blå:

Althéa, himmelske prinsipp og perfekte harmoni
La Stjernens himmelske musikk klinge i de balanserte sjeler

Rød:

Gi oss mot til å vedkjennes våre handlinger
Gi oss styrke til selverkjennelse
Gi oss ære i møte med det ytterste
Du som ga den største gave noe menneske kan gi
Du som ga oss en evig lov, et evig ideal og et evig håp om en fremtid i ditt rike

Blå:

For selv om fakkelens bluss kan slukkes av et vindkast
Selv om bålet kan kveles av regn og tåke
Vil alltid røkelsen stige mot Stjernenes rike og minne oss om balansens evige mysterium.

Rød:

Althéa, ofret og rettferdiggjort.
Gjenopprett balansen i våre liv slik at også våre liv kan bringe rettferdiggjørelse


  • Alle resiterer den althéiske trosbekjennelsen/katekismen:

Jeg bekjenner meg av hele mitt hjerte og hele mitt vesen til Rettferdighetens og Balansens prinsipper.
Jeg vet at rettferdigheten alltid vil skje fyllest og vil strebe etter å leve mitt liv i harmoni med meg selv og mine medmennesker.
Jeg vet at alle althéere har like muligheter til å leve sitt liv i Rettferdighet og Balanse.
Jeg vet at jeg aldri skal ta en annens eiendom uten tillatelse.
Jeg vet at ekteskapet er den mest fullkomne og balanserte leveform og at harmoni i ekteskapet skal etterstrebes.
Jeg vet at det å anklage et uskyldig medmenneske for en forbrytelse er like alvorlig som om jeg selv skulle ha begått forbrytelsen.
Jeg vet at å unnlate å nevne et lovstridig forhold for de lokale myndigheter legger stein til min bør.
Jeg vet at alle barn har rett til å gå på skole.
Jeg vet at prestenes avgjørelse i rettslige saker er endelig og kan ikke ankes.
Jeg vet at min sjel veies av Den Blinde Kraft etter min død.
Jeg vet at ord må bøtes med ord og gjerning med gjerning.
Jeg lover å gi meg tid til ettertanke og meditasjon.
Jeg lover å delta i de fastsatte ritualer så ofte mitt liv strekker til.
Jeg lover å samvittighetsfullt akte Althéas lov og prinsipper.


Althéa du fagre, du strålende juvel
Du krone på skapelsens panne
Og om jeg farer verden rundt, ser underfulle ting
Jeg vender atter hjem til dine lande
Ja, her vil jeg leve. Ja, her vil jeg dø
Og om ditt merke skjuler seg bak tåke og snø
Så vet jeg at aldri jeg deg mister


  • Blå prest holder en ledet meditasjon, gjerne med noen innledende ord om at man skal ransake sin sjel og komme i harmoni osv. Meditasjonen bør vare minst ti minutter.


Hyll, Althéas stolte folk, rettferdighetens seir
For onde makter viker hen ved gode krefters leir
Martyrens blod ble spilt på marken og vår lov ble gitt
Stjernen talte rettferdighet og fred
Talte om fred
Stjernen talte om rettferdighet og fred
En tyrannisk dronning ga sitt eget liv i pant
Og alle onde handlinger hun hadde gjort forsvant
Hun lot seg ofre av fri vilje, sannheten hun vant
Stjernen talte rettferdighet og fred
Talte om fred
Stjernen talte om rettferdighet og fred
Vi minnes hennes offerdåd, hver kvinne og hver mann
Rettferdighetens fane lyser ondskapen i bann
Althéa fødes, alt blir nytt – hvert hjerte står i brann
Stjernen talte rettferdighet og fred
Talte om fred
Stjernen talte om rettferdighet og fred


  • Rød prest holder en kort preken om hvordan rettferdighet og balanse kan oppnås/gjenopprettes i det daglige liv. Prekenen er rettet mot praktisk anvendelse av disse prinsippene.


  • Prestene messer følgende linje. Gjerne med harmoniserende stemmer o.l. Improvisér.
Althéa chi á théa norore
  • Prestene tar røkelseskarene og bærer de ut av sirkelen. Folk følger etter og alle messer/synger/harmoniserer linjen ovenfor.