De gamle og de nye Kyrthani

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

En splittelse innen Kyrthanifolket.

År 14 E.S kom shahen tilbake til en del av Kyrthani, og ba dem følge henne til et sted de kunne bli bofaste. Mange ble med, men det var delt enighet rundt hvorvidt dette var det beste å gjøre. Noen mener at det å oppgi letingen etter Kyrth er det samme som å bryte pakten med forfedrene. Vandringen er Hajj-yizar, boten for det Farinis gjorde mot pakten, og det å oppgi vandringen er altså en hån mot forfedrene. Uansett om det er shahens oppfordring. De mest ekstreme mener at de som oppgir vandringen, begår shem, og dermed ikke kan regnes som kyrthani lenger.

Andre mener at det å ikke følge shahens ønske er illojalt mot folket, og like ille som å oppgi vandringen.

Dette var bare starten. De siste årene har det vært tilfeller av kyrthani som har brutt kyrthanis æreskodeks.

Et eksempel er at det har blitt brukt vold mot molochi. Et argument er at forfedrene ikke lenger beskytter oss slik de gjorde før, så vi må beskytte oss selv. Andre mener sågar å ha fått tegn fra forfedrene om at dette er riktig. Ofte er det snakk om briaer med overvekt av yngre mennesker, som er lei av å bare ta imot fra molochi, eller løpe sin vei, og mener det er en urealistisk og utdatert levemåte. (Dette er ikke nødvendigvis folk som syns man skal bli bofaste, men i mange tilfeller overlapper dette. Folk som er lei av livsstilen og mener kyrthani må tilpasse seg den nye verden, slik den nå er etter Stjernefallet.)

Disse "moderne" kyrthaniene sier ofte at de "følger den nye veien", og at de mer tradisjonelle "følger den gamle veien".

Reaksjoner på slik ny oppførsel har, blant de som følger den gamle veien, ført til at man f.eks. erklærer de som bruker vold for Tshekina (utvist, ikke lenger Kyrthan). Følgelig kan det råde stor uenighet om hvem som faktisk er "ekte" kyrthani.

De som følger den gamle veien er i mange tilfeller blitt enda mer ekstreme i sine æresbegreper, så det skal mindre til enn før å få shem på seg.

Det finnes nok briaer som reiser rundt som før uten å ha hatt noe særlig kontakt med andre, og dermed lever uberørt av det hele. Men på en generell basis sprer holdninger og rykter seg raskt gjennom kyrthanifolket, og de fleste har en mening.