Bautaen

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

“Bautaen” er et hemmelig selskap i Vilkafjord. Det består av mer eller mindre velstående og innflytelsesrike borgere. Navnet henspiller både på bautastein - en solid ting som står gjennom århundrene - og på masken de bruker i seremonier og møter. (Gjengitt over). Når de først har slike møter går de gjerne i mørke kutter i tillegg til masken. I andre anledninger er det vanlig at medlemmer har en liten brosje med symbolet på seg. Dette regnes for et lite statussymbol og en indikator på at man har gode kontakter, samtidig som det ymtes på at de har skjulte krefter og motivasjoner.Det ryktes også at det å gå med en slik brosje uten å ha fortjent det fort fører til grufulle konsekvenser.

Important.pngHemmelig: Informasjonen i følgende avsnitt er svært lite kjent. Ikke misbruk den. (Om merking av sider)

Bautaen ble grunnlagt en god stund før Stjernefallet. Fokuset har alltid vært det samme: utvikling av byen Vilkafjord, uavhengig av hvilke politiske svingninger som gjelder for øvrig i verden. Selv om Rådsmedlemmer bytter ut og en fremmed makt kanskje invaderer er det viktig at kloakken fikses og at nye veier bygges opp. Selv om de innad liker å profilsere seg som “makten bak tronen” har dette aldri vært sant, og etter år 0 er de bare en av mange hemmelige interessegrupper som forsøker å øke sin innflytelse i byen. Målet til organisasjonen er å lede noe av kaoset som er Vilkafjord i en generell retning mot vekst.

Før Stjernefallet gjennomførte organisasjonen en del seremonier med reell magisk makt, noe som gjorde at de hadde mer å si. Likevel dreide dette seg mest om å få invaderende styrker til å bøye litt av, finne ut hva litt for agressive rådsmedlemmer drev med, og lignende. Mange kompetente magikere som jobbet sammen snarere enn erkemagikere med for sterk vilje var metoden.

Etter at Stjernen falt gjennomføres fortsatt seremoniene, men mest av gammel vane og for å holde på sosial makt. Nye medlemmer lar seg imponere av et rom fullt av kappekledte samfunnseliter som messer, og tenker ikke så mye på hva resultatet skulle bli. For de aller fleste i Bautaen betyr at magien er borte kun at spillebrettet er jevnere. Rivalene har heller ikke trolldom, og de høyest opp i Bautaen klarer seg fint med imponerende nettverk, penger, og andre ressurser. Til enhver tid er et visst antall Rådsmedlemmer inne i organisasjonen. (Men aldri så mange som halvparten). De jobber fortsatt for kontinuitet, og medlemmer hadde en finger med i spillet både i å sørge for at Lothbard fikk tatt over uten for mye styr, og for at det samme skjedde med TNA. Det viktige er at Vilkafjord fortsetter, og at eliten kan fortsette å tjene penger. De som er for lite konstruktive i så måte må kanskje fjernes. Etter Stjernefallet har som regel flere av Kapteinene i diverse vaktkorps hatt en aldri så liten Bautabrosje på brystkassa - en påminner om at de jobber for å opprettholde status quo. Gitt TNAs iver på å drive ut slemme kulter holder Bautaens medlemmer en noenlunde lav profil, og sørger for å bidra finansielt til Alliansens administrasjon.

Noen få medlemmer av Bautaen er ikke fornøyde med å stige i gradene på mundant vis, og å prøve å spille spillet som alle gjør i den moderne tiden. De jager etter tapt kunnskap, magisk makt, og alskens snarveier. Dette er nesten uten unntak de som ikke har en for høy stand og stilling i samfunnet for øvrig - det ses på som litt stusselig og desperat aktivitet.


Organisasjon

Stormester.
_________________________________
(Alle disse fire regnes som rett under Stormesteren, og har forskjellige seremonielle funksjoner).

Røkelsens Mester

Lysets Mester

Bjellens Mester

Speilets Mester
__________________
Så har man Maskebærere av 8 grader - første grad er høyest. (Man teller ned).


______________________________
Under dette er Akolytter. De må gjennom fire prøvelser før de får gå med Maske, frem til det får de bare ha på kutte under møter. Når prøvelsene er bestått blir de Initiert og blir Maskebærere av Åttende Grad.


Alle de forskjellige rangene har selvfølgelig diverse farger, ordensbånd, etc. etc. de går med. I hemmelighet er også hver av rangene knyttet til et av tegnene i den gamle magiske sirkelen, og det er massevis av symbolisme rundt dette.