Ard'raalis speil

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Important.pngHemmelig: Denne artikkelen inneholder lite kjent informasjon. Ikke misbruk den. (Om merking av sider)

Ard'raalis speil var målet for en hemmeligholdt ekspedisjon i skogene mellom Vilkafjord og Eledyn, høsten år 17 e.S. Hva som er kjent om utfallet av jakten er foreløpig noe usikkert. Informasjon i denne artikkelen er kjent bare for et fåtall personer i verden.

Bakgrunn

Ard’raalis Speil er en gammel magisk gjenstand av noe ukjent opprinnelse, sammensatt av flere deler, der den mest sentrale gjenstanden har en speiloverflate. Det hører også med fire andre gjenstander, noen steder kalt ankersteiner. Noen sier speilet tilhørte kyrthani, noen at det er gitt av demoner, og noen at det ble laget av det Magiske Råd i fellesskap en gang for lenge siden. Det er derimot liten tvil om at det ble tatt vare på av en gruppe åndemagikere inntil for et par hundre år siden.

På den tiden var sterke magiske gjenstander også svært ettertraktede skatter, og det finnes mange historier om artefakter som skiftet eier på ulovlig vis. Siden Ard’raalis Speil hadde den egenskapen at hvem som helst med riktig kunnskap kunne bruke det, uavhengig av egne magiske krefter, var det mange som var ute etter det. Da plyndrere en gang greide å komme gjennom åndemagikernes forsvarsverker, tok to tjenere med seg speilet og de tilhørende ankersteinene, og rømte.

Forfulgt av plyndrere dro de til skogs, uten annen beskyttelse enn speilet selv. Men speilet krevde tid og spesifikke ritualer å anvende, og det tok ikke lang tid før de ble innhentet. Ved foten av en fjellvegg stilte de opp speilet til bruk, og sammen vevde de magi som skulle omdanne dem begge til bundne, men udødelige voktere.

Den første trakk fryktens ånder til seg, de mektige og farlige åndene som lever på grensen til Mørket. Med deres krefter ville han holde fiender unna. Den andre bandt sin sjel til selve fjellet. Med steinens styrke ville han skjule speilet, og sperre inntrengere ute. Sammen drev de forfølgerene på flukt, og gjorde så det de kunne for å sikre at speilet var trygt inntil deres allierte kom og hentet det.

Men skogen er levende og uberegnelig. Da kraften som er alle underjordiskes skaper så at et menneske hadde tatt bolig i fjellet, ble han sint, og erklærte at intet menneske noen sinne skulle finne verken speilet eller vokterne igjen, så lenge han vandret i skogene.

Initiativet til Ekspedisjonen startet da en av steinene ble funnet, alene. Sammensetning av informasjon fra flere kanter gjorde at man da visste hvor man skulle lete, og en hel del om hva man lette etter...

Egenskaper

  • Speilet skaper en forbindelse til åndeverden, og har i seg den nødvendige kraften til å utføre gammel tids åndemagi.
  • Selv før Stjernefallet ble speilet brukt til å hjelpe lærlinger som ennå ikke mestret egne krefter, og til langvarige og slitsomme ritualer og besvergelser. Ved å bruke speilets krefter kunne åndemagikeren spare sine egne. Det finnes også historier om at legfolk har brukt speilet, med hell.
  • Speilet sies å til og med kunne stoppe eller reversere døden, ved å binde sjelen til en avdød til kroppen.

Nåtid

Ekspedisjonen fant målet og speilet ble tatt ut av fjellet der det var gjemt, men en gruppe mørkekultister hadde infiltrert reisefølget, og allerede samme natt slo de til. De drepte flere ekspedisjonsmedlemmer, kalte tåke og skrømt til leirplassen og rømte med speilet og alle ankersteinene. Både overlevende fra ekspedisjonen, Stifinnerne og Siste Linje er svært interesserte i å finne dem igjen, men inntil videre ser det ut til at Ard'raalis speil er i Eberyoks hånd.