Adonis Tar-Erion

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Adonis Tar-Erion
Navn Adonis Tar-Erion
Født 20 år f.S
Nasjonalitet Althéa
Spilt på Arans hus (2008)
Spiller HansO

Kort historie

Adonis er sønn av Chet-Ambros Tar-Erion og Elera Tar-Erion. Begge foreldrene er rødprester og hans far sitter som leder av den røde ordenen. Adonis ble født 20 år før stjernefallet i hovedstaden Tharanéos som Adonis Erion, da forstavelsen til hans foreldre ikke er arvelig.

På grunn av sine foreldre er han tidlig gitt lære i de fleste grener av en rødprests opplæring og virke. Og ved 14 års alderen starter han offisielt sin tid som novise. Hans doreldre er stolte over sin søns avgjørelse å slutte seg til presteorden og bli rødprest som sine foreldre.

I løpet av læretiden begynner Adonis å tvile på at det er rødprest han vil bli. Skolegangen går fint, men han er statig i konflikt med sine lærere i tolkninger og vurderinger av hva som er rett og galt. Ikke at han mener å undergrave de tekster som blir tolket, men han mener ofte at en nyanse eller nytenkning må finne sted for å sikre retten på lang sikt. Dette skaper en spenning mellom han og sine lærere som ikke blir addressert før sent i hans skolegang. Ikke før hans far i et svakt øyeblikk snakker med sin kollega Tar-Embria Tachila Tar-Manéa om sin "problemsønn", inser de at de kvalitetene som kan virke "rebelske" i en rødprest, faktisk er nøyaktig hva men trenger i en blåprest. Et lengre perspektiv og en konstant evne til å stille spørsmålstegn ved gitte sannheter.

Tar-Embria Tachila Tar-Manéa tar fra denne dagen en direkte interesse i Adonis sine studier og som 18 åring blir han tatt opp i den blå ordenen sim eneste mannlige blåprest på det tidspunktet. Dette var tidlig året før stjernefallet.

Under sin tid som novise i Tharanéos møtte han Alera Sil-Verdena, datter til en av kjøpmannsfamiliene i byen. Dette var damen som hans foreldre ønsket at han skulle gifte seg med. De ble forelsket og noen dager før midsommer giftet de seg. De tok Adonis sin families navn og året etter flyttet til sognet Ankra i provinsen Sha-Jilpur, hvor Adonis tok sine plikter som Lektor. Dette skjedde i året før stjernefallet.

Natten på selve stjernefallet, er Adonis på reise for å veilede to familier i en disputt om en navnebot. Når han vendte hjem, var huset og Alere borte. Adonis prøver fortvilet å finne henne, men blir kommandert til å midlertidig ta over som Pater for det som ble Sil-Trava provinsen. Denne midlertidige utnevnelsen varte i 4 år, før Adonis i sin sorg, ikke lenger følte seg skikket til vervet og ble enig med Tachila om å vende hjem til Tharanéos og fortsette studiene der under hennes ledelse.

Adonis vil ikke tro sin kone er død og har aldri giftet seg på nytt. Dette har nok påvirket hans interesse for tåka.

I seks år gjør han sine studier om rett og galt, handling og konsekvens. Men på siden av dette studerer han også Tåke og dets effekter og natur. Han vandrer blant annet til tåkefronten og opplever denne personlig. Blant annet benytter han mye tid på å prate med de som virker mest påvirket av tåken, samt de som har kommet helskinnet ut av den. I denne tiden fungerer han også som en rådgiver for Tar-Embria Tachila og senere for det indre råd i sin helhet.

I en alder av 30 år, 10 e.S, blir han invitert til å sitte i det indre råd. Han takker ja, men allerede året etter trekker han seg og fortsetter med studiene sine. Samme året stifter han bekjentskap med Lucia Sagari.

Han fortsetter sine studier, men etter Dronning Kirillia Tar-Al-Roos viste seg å være Rettferdighetens Gudinne, og hun valgte å la seg mure inne, har Adonis hatt som mange andre prester vansklig for å finne fotfeste i sin tro. Han valgte derfor i 16 e.S. å si fra seg sitt presteverv og vandre verden rundt etter søken på svar.

Året etter møtte han Andrake Paramananda Ho og Lucia Sagari i Vilkafjord. Etter dette har han vandret med de i deres søken etter svar på tåkens mysterier.