Adaan

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Opprydding.png Opprydding: Denne artikkelen trenger å ryddes opp i. Faktamessig og/eller tidsmessig. (Om merking av sider)


Kalender.gif Ikke oppdatert etter år 0 etter Stjernefallet

Adaan er et rike som man ikke lenger vet om eksisterer. Etter Tåkeflommen er det ingen som har sett noe mer til verken landet eller innbyggerne. Man antar derfor at landet er forsvunnet. Teksten nedenfor er derfor fra tiden før Stjernefallet

Skrift om Adaanernes rike

Skrevet av Den ærverdige Adaaneren: Vaalamdri Redjiik

Først av alt skapte hun sangen av følelser.
Sangen var magi.
Magien skapte verden.
Verden skapte gudene.
Gudene skapte Folket.

Av dette folk av denne verden er vi de utvalgte til å leve i Slangens have. Slangen var den eldste av gudene; han var kunne gi liv, han kunne gi død. Vår oppgave er å bevare Slangens fruktbare land, beskytte og dyrke det til ære for Slangen, til nytte for våre etterkommere, i respekt av våre forfedre.

Om Muren

Jeg så vindene rase over Haven.
Jeg så haven visne.
Jeg så folket falle.
Jeg bygde murene.
Jeg overvant vindene.
Jeg så Haven atter spire.
Jeg så Folket reise seg.
Jeg så dem vandre inn i gudenes rike.
Jeg så dem atter møte sin herre.

Muren ble bygget av Den Første Fyrste av Adaan etter at Malderia angrep oss i et hensynsløst angrep. Under krigen, som varte i over 50 år, ble de siste rester av Haven ødelagt, jevnet med jorden. Etter mange år hvor Malderias tåpelige prester styrte vårt folk, ledet Den Første Fyrsten, Draavnic, Folket og bekjempet Malderia. Deretter reiste han Muren. 100 år tok det før den omkranset nesten hele riket. Muren ble det største byggverk noen sinne bygget av mennesker etter Havens fall, og bak Muren skal Haven atter spire.

Om Fyrste-Familien

Alle av fyrstens slekt er velsignet av Slangen. De vandrer under hans beskyttelse. De er hans barn. De er bleke som et symbol på at de er velsignet. Velsignelsen er en Sykdom som utrydder alle andre sykdommer, og er dødelig for enhver som ikke er velsignet. Derfor er nærkontakt med Familien kun for de som selv er velsignet eller de som har vist seg sterke nok til å motstå Sykdommen.

Om Livet, Døden og Sykdommen

Livet skal leve evig. Livets kraft må ikke omformes til død. Derfor skal de dødes sjeler overføres til de levende. Slik skal Folkets kraft leve videre; slik skal Folket stadig vokse. Våre forfedre vil alltid være med oss så lenge vi holder denne tradisjonen. Hvis den ikke holdes, vil de dødes sjeler vandre til åndenes verden, til dødens rike. Åndene er våre verste fiender; døden er vårt fall. Er vi sterke nok, vil vi overvinne døden.

Tradisjonen står som følger:
Når en kropp mister sin evne til å bruke kraften, skal kraften overføres til hans efterkommere. Kroppen skal parteres, beinene skal renses og brennes, hodeskallen legges i de dødes kammer, hjertet og hjernen skal kokes i en suppe med de beste grønnsaker, kjøttet skal gis til rottene. Når fullmånen rager over himmelen skal suppen spises av hans efterkommere. Etter måltidet skal dødens skapninger bekjempes i kraft av Livet.

Om Kjærligheten

Det eneste vi kan elske er vår gud Slangen, og mannen er symbolet på Slangen. En kvinne er ikke verdig å elske.

Om Kvinnene i Adaan

En kvinne har ikke livskraft og sjel slik en mann har, hun har kun en livgivende kraft som gjør det mulig for henne å føde. En kvinne er heller ikke dugelig til annet en å tilfredstille mannen, å føde og fostre barn. En kvinnes status settes etter evnen til å føde og kvinnens mors status og evner. Det er kun få kvinner som utmerker seg ved å føde sterke guttebarn; slike evner går i arv. De kvinnene som har høyest status kan til en viss grad velge de menn de vil skape et barn med. En manns status settes av hvilken kvinne han fødes av.

En kvinne uten serlig høy status har ingen rettigheter, hun skal kun holde seg til sitt hjem og de gjøremål som er der. Når en kvinne dør skal de andre kvinnene plassere hennes kropp på en fjelltopp eller en naturlig høyde i naturen for at rovfuglene skal fortære kjøttet. Kvinner kan ikke bli ånder av den grunn at de ikke har sjel. Fyrsten er den eneste som har et eget Harem, bestående av kvinnene med høyest status.

Om Musikken og Kunsten

Musikken og kunsten er alt hva en adaaner lever for. Det finnes ikke større skjønnhet en den musikk og kunst som fantes i Slangens have. Vi tilber musikken som en del av Sangen som skapte vår gud. Derfor har vi bygget store saler til ære for musikk, sang og dans. Disse salene skal sees på som hellige av enhver Adaaner. Et hvert instrument er like så hellig. En musiker skal hylles på samme måte som prestene og har under konserter all makt i riket. Alle skal da sitte i stillhet og lytte til skjønnheten og når musikerne ber om det, skal vi danse og dansen skal være en vals. Det er ikke tillatt for kvinner å danse.

Om Måltidene

Slik som musikken er måltidet også hellig for oss. Det er gjennom maten vi får vår kraft. Det er gjennom måltidene vi styrker vårt utvalgte folk. Når en Adaaner dør skal hans kraft overføres til hans etterkommere gjennom et stort festmåltid. Tradisjonen står som følger at det skal ikke spises annet kjøtt en kjøtt fra et menneske som har vist seg verdig til at hans kraft kan føres videre. Ellers skal det kun spises vegetarisk mat. Kniven er det eneste redskap som skal brukes under måltidet. Det skal også alltid være en plass hvor ingen skal sitte. Denne plassen er reservert for Slangen selv, for spådommer sier at en dag skal Han velsigne måltidet ved sin tilstedeverelse.

Om Rusmidler

Det er slik for oss adaanere at gift virker meget svakt. Drikker som øl og vin gir oss ikke samme virkning som hos andre folkeslag, defor må vi bruke de sterkeste av gifter for å få nyte av rusens uendelige skjønnhet. Det vanligste rusmiddelet i Adaan er giften fra Sarom-slangen, en liten svart slange. Giften fra denne slangen er den sterkeste av alle gifter. Ett bitt er nok til å drepe en hvilken som helst skapning, men om giften drikkes vil virkningen bli en helt annen. Helst skal giften nytes rett fra slangens munn ved at man klemmer på spesielle steder på slangens hode mens man holder slangen opp mot munnen. Giften vil da sprute ned i halsen, og få sekunder senere kommer rusen sivende. Dette er den aller helligste av ruser, det skjer svært ofte at man får visjoner fra Slangens hage under en slik rus. Man blir overveldet av verdens skjønnhet og føler Slangens uendelige kraft.