Øst-Elron

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Bydel i østre del av Malderon som omtrent regnes som krigsområde grunnet all kriminaliteten. Det ryktes at vekterkorpset ikke går inn i bydelen etter mørkets frembrudd. Øst-Elron har et stridsballag som er meget kjent, spesielt for sin brutalitet.

Fraksjoner

Øst-Elron har mange sterke fraksjoner. Her er noen av dem.

Klanen

Øst-Elronsk mafia. Består av flere undergrupper, med usikre skillelinjer. Klanen ligger veldig lavt i terrenget, og det er ikke kjent hvem som er med, selv om det går rykter. Loven i Malderia er streng, og den smarte forbryter går stille i dørene.

Klanens inntekter kommer i hovedsak fra klassiske bekyttelsespenger, horehus, som er lovlig geskjeft, heleri og sannsynligvis en del utpressing.

Gjengene

To gjenger av unge menn er markante i Øst-Elron. Disse to gjengene er først og fremst sosiale grupper, men driver nok også med en del småkriminelle ting.

Vekterne

Vekterne har blitt sterkere de siste årene, etter at Yksa fikk audiens hos Tronregenten, og fikk innvilget innlemming av sitt borgervern i Vekterkorpset. Dette har ført til at Vekterne nå har mye mer informasjon enn tidligere om hva som foregår under overflaten i Øst-Elron. Resultatet har blitt at de lyssky aktiviteter har trukket litt lengre inn i skyggene.

Skjoldet

Veteraner fra Hæren er ikke spesielt vanlig i Øst-Elron. En soldat får en åkerlapp ved dimmitering, og slik sett en billett ut av Øst-Elron, og de aller fleste benytter seg av det. De veteranene som bor her passer på hverandre og sine familier. Den lille bydelen i bydelen er som et lite fort å regne, og har klare grenser mot resten av Øst-Elron.

Kjøtern

Det eneste nøytrale sted mellom alle gjengene, veteraner og klanen, og et sted hvor hverken Vekterne eller det gamle borgervernet våger å gripe inn. Det lekes hardt på Kjøtern, og uvelkomne gjester forsvinner i natten.

Parken

Parken er et lagerhus, som heter Parken fordi det lå en park der for mange, mange år siden. Her møtes gjengene og deler av Klanen til oppgjør med jevne mellomrom. Oppgjørene løses ved alt fra et slag stridsball, til tvekamp til første blod eller noen ganger til døden.

Se også