Øl Er Godt For Sjelen

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Øl Er Godt For Sjelen
Tittel Øl Er Godt For Sjelen...
Dato 20 - 22 mars. 2015
Sted Blåhaug
Inlaiv dato Vinteren år 23 e.s.
Inlaiv sted Vilkafjord, sør for Vilkafjord by
Antall deltakere 15-50
Arrangører HansO, Kjetil og Kristian (Kontakt oss)
Konsept En ølfestival, hvor kulturer møtes
Ol-er-godt-for-sjelen.jpg

Lauget for Ganens Nytelse er velkjent i og utenfor Malderias grenser. Med utgangspunkt i det meget veletablerte og svært luksuriøse vertshuset Den Stolte Svane har lauget tatt på seg oppgaven å vurdere andre vertshus verden over. For noen år siden samlet lauget en del av sine kontakter og leverandører til en uformell sammenkomst, der man utvekslet erfaringer, drikkevarer og knyttet kontakter.

Året etter gjentok lauget samlingen. Da dukket det opp et par personer som ikke sto på invitasjonslisten, men som likevel var viktige nok til å slippe inn. Året etter tok noen viktige personer med seg noen mindre viktige personer, og slik ballet det på seg. På et tidspunkt følte lauget at samlingen ikke lenger var av en slik art at de kunne stå som organisatorer, og overlot det praktiske til en gruppe ildsjeler. Noen år senere likner sammenkomsten lite på det den startet som. Det er nå blitt en fullverdig festival, komplett med utstillere og programposter, og er også flyttet ut av Malderia. Fokuset til festivalen er dog det samme som før: Verdens kulturer representert i form av primært drikke, sekundært mat.

Nå er endelig vinteren kommet, og da er det festivaltid igjen! Kornet er høstet, nå skal fjordårets grøde smakes på. Denne gangen samles mennesker fra hele verden seg et sted i gamle Lothbardien, for å smake på, diskutere, forhandle, skryte, krangle, feste og kose seg med drikkevarenes mange forlystelser. Det er tid for Festivalen for Ganens Nytelse!

Hvorfor denne laiven

Veiskille har blitt en så stor verden at vi nå har passert 1000 artikler på veiskillewikien. Dette vil vi markere. Vi har lyst til å feire og hylle mangfoldet i Veiskille gjennom en setting hvor alle kulturer kan møtes. Det naturlige valget er en fest. Fellesnevneren for alle kulturene i Veiskille er glede over god drikke. Derfor falt valget på “Festivalen for Ganens Nytelse”. Dette er en feiring av all flytende, og noe fast, forlystelse.

Hørt på tidligere festivaler
"Har du smakt på den der? Fantastisk!"
"Vet du hva kiltaneren har med seg? Ren Yellah!"
"Grusomt, sier jeg! Grusomt!"
"Malderisk øl bedre enn Altheisk? Min herre, dette er en utfordring! Finn frem krusene!"
"Var du der i fjor? Vi lagde en vakker sang rundt bålet, men jeg er ikke kar om å huske hele. Kan du hjelpe meg?"

Vaskelapp

Visjon

Vi ønsker at laiven skal være et møte mellom roller fra forskjellige kulturer, der særtrekk og nyheter fra de forskjellige kulturene utveksles.

Den røde tråden og "icebreakeren" på laiven vil være (primært) drikke og (noe) mat, aller helst med tilknytning til den kulturen rollen representerer.

Hva kan man forvente?

Plotting:
Moderat, avhengig av rollen.

Stemningsspill:
Mye.

Kamp:
Svært lite.

Hva slags forkunnskap kreves?
Lite. Dersom du har lest litt om kulturen du representerer og kan småprate litt om mat- og drikkekulturen der rollen kommer fra er du godt dekket.

Wikien inneholder MYE informasjon. Dersom du ønsker å lese deg opp før laiven er det viktig at du ikke gaper over for mye. Vi anbefaler at du velger ett eller maks to temaer du fokuserer på. Det er morsomst å utveksle informasjon på laiven, og det skaper masse spill å spørre og grave.

Mer om laiven

 • For nye og erfarne laivere med og uten Veiskilleerfaring
 • Lavterskel, det er ikke høye krav til å være med
 • Bål, roping, kos
 • Festivalfølelse
 • Vil ha historier fra resten av verden, stort og smått.
 • Vi vil ha representanter fra så mange kulturer som mulig
 • Vi vil ha utveksling mellom kulturer
 • Vi vil gjerne ha konflikt, men minimalt med vold

Det blir en laiv med primærfokus på kultur og kulturutveksling, men fellesnevneren er drikke. Er du under 18 år og vil være med på denne laiven bør du ha med deg en verge. Det vil åpenbart bli nytt alkohol.

Denne laiven har ikke noen åpenbare kontrollmekanismer for hvor mye alkohol man konsumerer. Det gjør at ansvaret for å ikke bli overstadig beruset ligger hos den enkelte spiller. Hvis arrangørene på noe tidspunkt er i tvil om tilstanden til en spiller, kan det tenkes at spilleren blir tatt ut av rolle for å sjekke om det er reell fyll eller genialt spill. Det er naturligvis lov å spille full. Når spillet er ferdig er det selvsagt opp til den enkelte så lenge de greier å være med på nedrigg dagen etter. Hvis du skulle være i tvil, gjelder norsk lov og det er ikke tillatt å gi alkohol til midreårige.

Dette er en festival, og på festivaler kan folk finne på å gjøre rare ting. Husk dette når dere prøver dere på alvorlige samtaler og noen kommer ravende inn fra siden. Det finnes ingen utkastere, ei heller noe politi. I stedet har man en felles forståelse om at alt foregår innenfor et visst nivå av fordragelighet og ikkevoldelighet. Spill derfor på konflikt, men finn også måter å komme ut av de på.

På laiven vil historier og observasjon av andres kultur være viktige elementer. Men vi vil også ha følelsesmessige levende roller som elsker og hater, irriterer seg og gleder seg over andre og annet. Relasjoner til andre roller og meninger om alt mellom himmel og jord er viktige deler av spillet.

Spilleravtale

Jeg lover

 • At jeg tar rollens motivasjon og situasjon på alvor
 • At jeg følger med på wikisiden frem mot laiven, og setter meg inn i informasjon som blir lagt ut eller linket til der.
 • At jeg investerer tid til å bli kjent med det av spillverdenen som er relevant for min rolle og mine nærmeste medspillere i god tid før laiven.
 • At jeg samarbeider med arrangørene om å skape en rolle som gir både meg og resten av laiven en god opplevelse.
 • At jeg sørger for at arrangørene har mulighet til å kontakte meg før laiven.
 • At jeg skaffer et kostyme som bygger opp under illusjonen
 • At jeg som spiller utviser vanlig folkeskikk.
 • At jeg respekterer medspillere og arrangører.
 • At jeg betaler deltakeravgiften innen fristen.

Arrangørene lover

 • Å arrangere laiven.
 • Å sende ut all info tidsnok.
 • Å bidra til at rollene passer inn i laiven som en del av en større helhet.
 • Å svare på henvendelser innen rimelig tid.
 • Å utvise vanlig folkeskikk.
 • Å overholde selvpålagt taushetsplikt mht sensitive opplysninger.

Praktisk

Dato

 • 20 - 22 mars. 2015
 • Rigging fra Freadg 20. mars, 18:00
 • Senest oppmøte Lørdag 21. mars, kl 10:00.
 • Rydding Søndag 22. mars

Sted

Blåhaug

Oppmøte

Senest kl 10:00 på Lørdag 21.03.2015. Siste buss du tar fra Bussterminalen i Oslo bør dermed være 501 mot Lillestrøm kl 09:00. Vi starter med litt informasjon og øvelser for å komme nærmest mulig en felles visjon. Laiven starter rett etter dette.

Påmeldingsfrist

1. Februar

Deltakeravgift

250 kroner settes inn på konto 9801.20.28164

Påmelding er ikke fullstendig før betaling er gjort.

Påmeldingsskjema

Meld deg på her

Spørsmål og svar

Lurer du på noe som du tror andre kan ha godt av også å vite? Ønsker du å samkjøre roller, konsept eller praktiske ting med andre spillere? Gå så hen og start en tråd eller skriv en post her:

http://laivforum.net/forums/258-%C3%98l-er-godt-for-sjelen

Kjøp og salg

For å skape en autentisk festivalstemning ønsker vi oss kjøp og salg av drikke, mat og tilhørende stash. Dette kan veldig gjerne være i form av boder eller telt med kjøpmenn eller liknende, men det kan også godt være enkeltroller som har noe de distribuerer og selger. Husk å legge prisene på et nivå som gjør det gjennomførbart å kjøpe for andre spillere! (En god regel er å dekke inn utgifter, men ikke nødvendigvis tjene seg rik på varene).

Smaksprøver

Vi håper at flere spillere tar med seg ting andre roller kan smake på, enten organisert eller fra lomma. Dette trenger absolutt ikke være de samme rollene som selger ting.

Penger

På alt av drikke, mat og annet stash bruker vi klingende norsk mynt. Husk å ta med nok!

Mat og drikke

Det vil ikke bli servert noe felles måltid i løpet av laiven.

Arrangørene vil sørge for at det er roller på laiven som selger mat og drikke til sånn omtrent kostpris. Dette vil være enkel mat, både varm og kald, og nok til at alle skal kunne spise seg mette ved behov. Om du har spesielle krav til diett ber vi deg om å sørge for dette selv.

Arrangørene kommer heller ikke til å selge drikke, men det vil være rikelig med vann og saft tilgjengelig.


Festivalens historie

År 11 - Oppstart. Første året Lauget for Ganens Nytelse holder festivalen, en intern happening for diskurs, mingling og hygge for laugets samarbeidspartnere.

År 15 - Inviterer andre/nye gjester for å dekke økonomien. Laugets hovedsponsor Orgon Adalstein var blitt nødt til å flykte fra Malderia, og lauget ser seg nødt til å dekke utgiftene til festivalen gjennom deltakelse fra nye interessenter.

År 18 – År for år baller det på seg med nye deltakere, noen som var der i fjor tar med seg noen andre, og slik går det til at lauget synes det begynner å bli litt ugreit.

År 19 - Første året hvor “tvilsomme” substanser (les eksempelvis Yellah) blir åpenlyst smakt på på festivalen.

År 20 – Første året hvor festivalen ikke finner sted i Malderia. Lauget velger å legge festivalen til et sted i nærheten av Vilkafjord, da festivalens form ikke lenger er spiselig i finere kretser i Malderia. Vilkafjord anses som “trygt” nå som Malderia styrer TNA.

År 21 – Dette er siste året Lauget for Ganens Nytelse arrangerer Festivalen for Ganens Nytelse. Festivalen er igjen lagt til et sted rundt Vilkafjord. Etter flere år med stadig mer vulgære opplevelser blir det dette året – tilfeldigvis det samme året en kontingent fra Hølet er tilstede - nok for de finere Herrer og Damer i Lauget for Ganens Nytelse.

År 22 – En gruppe entusiaster sørger for at festivalen fortsetter, vel plassert utenfor Vilkafjord et sted.

År 23 – Den samme gruppen med entusiaster fortsetter å holde liv i festivalen, fortsatt utenfor Vilkafjord. Ryktene sier at selv om Lauget for Ganens Nytelse ikke lenger står for det praktiske, er de fortsatt involvert og delfinansierer festivalen.

Drikkeviser

Ethvert lystig lag med respekt for seg selv strømmer over av sanger av alle typer, gjerne med hovedvekt på drikkeviser. Og hvilken måte å vise kulturen sin og hvem man er på er vel bedre enn gjennom å synge en sang?

Her er det et vel av sanger som er veletablerte i Veiskille. Et lite utvalg drikkeviser følger:

Mat og drikke i Veiskille

Dett finnes selvsagt en artikkel om dette. her kan du finn en oversikt om tradisjoner fra de ganske land i Veiskille. Mattradisjoner


Rollepresentasjon

Her kommer en presentasjon av alle rollene på laiven.

Heshan Steinbru

Spiller: Jørn
Konsept: Erkemalderer
Kultur: Malderia

Faria Bulderberg

Spiller: Solveig
Konsept: Prober Vinstueeier
Kultur: Malderia

Glyrin Muggbo

Spiller: Elin N.
Konsept: Innehaver av Hølet
Kultur: Malderia

Slorva Slaggmyr

Spiller: Ingrid S.
Konsept: Innehaver av Hølet
Kultur: Malderia

Enisz Izwaans

Spiller: Knut
Konsept: Kulinar/mannehore/massør
Kultur: Kroam

Khommher Izwaans

Spiller: Kristian L.F.
Konsept: Kulinar/mannehore/massør
Kultur: Kroam

Marta Reveltun

Spiller: Karianne
Konsept: Potetbonde
Kultur: Lokal

Maria Elani "Marilena" sil-Parga

Spiller: Anna
Konsept: Ettertrakta bøkker fra Althea
Kultur: Althea

Dorol “Doktor Zorxaz!” Furuvik

Spiller: Oskar
Konsept: “Verdensvant” vitenskapsmann
Kultur: Vilkafjord

Deinia “Esamerelda Sha-Takahiho” Arkorndatter

Spiller: Maren
Konsept: Assistenten til Dorol “Doktor Zorxaz!” Furuvik
Kultur: Vilkafjord

Bug Berknau

Spiller: Per Anders
Konsept: Festivalarrangør, vertshushai
Kultur: Vilkafjord, Starvald

Eira Njålsdatter

Spiller: Jeanita
Konsept: Festivalarrangør, vertshushai
Kultur: Vilkafjord, Ulymar

Mir Ilddreng

Spiller: Joacim
Konsept: Festivalarrangør, vertshushai
Kultur: Vilkafjord

Taura "Topptopp" Turptorp

Spiller: Marte
Konsept: Fisker
Kultur: Andra Kesh, Malderia/TriChaz

Tilda "Topptopp" Turptorp

Spiller: Chandra
Konsept: Fisker
Kultur: Andra Kesh, Malderia/TriChaz

Faria Bulderberg

Spiller: Solveig
Konsept: Eier av en finere vinstue i Malderon (Farias Vinstue).
Kultur: Malderia

Ignatio Loyola

Spiller: Egil
Konsept: Kun på gjenomreise...
Kultur: Ulymar, Vandrerfolket

Venata Indaga

Spiller: Kristine
Konsept: Omreisende vertshus...
Kultur: Lothbardien

Nihils & Victor

Spiller: Geir & Viktor
Konsept: Omreisende vertshus...
Kultur: Lothbardien

Fayza Faruza Kohinoor Ikram Halima

Spiller: Christine Marie Vean
Konsept: Zantropisk handelsutsending
Kultur: Zantropia

Nasira Mashid

Spiller: Linn Carin Andreassen
Konsept: Zantropisk handelsutsending
Kultur: Zantropia

Ghufran Naveed Abd-Al-Malik Hussain

Spiller: Marius Enge Bøe
Konsept: Zantropisk handelsutsending
Kultur: Zantropia

Maestra Rada Drakarberg

Spiller: Torun Hegre
Konsept: Kroamittisk handelskvinne
Kultur: Kroam

Karlo Drakarberg

Spiller: Sverre Midthjell
Konsept: Kroamittisk husbond
Kultur: Kroam

Andor Mironsønn

Spiller: Tore Svanemsli
Konsept: Innvandrer til Kroam
Kultur: Kroam

Alberto Calderón de Montalbán

Spiller: Harald Hellerud
Konsept: Malderisk/Ulymarsk mesterkokk, representant for Lauget for Ganens Nytelse
Kultur: Malderia/Ulymar/Vandrerfolket

<Navn kommer> (Ove)

Spiller: Ove A. V.
Konsept: Althéisk vertshusholder, ex-militær
Kultur: Althéa

Ilda Glimmertopp

Spiller: Ingvild Husvik
Konsept: Trichazisk akademiker (botanikk)
Kultur: Trichaz

Char Jernside

Spiller: John Borgen
Konsept: Trichazisk håndtlanger
Kultur: Trichaz

Saga

Spiller: Therese Hovland Langemyr
Konsept: Trichazisk opportunist
Kultur: Trichaz

Tor Vidarssønn

Spiller: Martin Øyan
Konsept: Ulymarsk vinsamler og kjenner
Kultur: Ulymar

Edgar <Etternavn kommer>

Spiller: Joakim Lindeng Engeset
Konsept: Ulymarsk omreisende, amatørmusiker
Kultur: Ulymar

Valentijn Lieven

Spiller: Kjetil
Konsept: Ølbrygger, medeier i A.L.V.
Kultur: Kiltan

Gandor Graafjell

Spiller: Thomas N.
Konsept: Trichazisk Kartograf og levende legende
Kultur: Trichaz

Anouk Roux

Spiller: Ingunn Evensen
Konsept: Deban-prest
Kultur: Uder-Hopfen/Ciran, Starvald

Skumring

Spiller: Liv K.
Konsept: Eledynsk huseier
Kultur: Eledyn

Pile

Spiller: Sina
Konsept: Eledynsk kokk
Kultur: Eledyn

Sha-Cazal (Geir)

Spiller: Geir B.
Konsept: Offiser i TNA styrken
Kultur: Althéa

Tyra Sølvhorn

Spiller: Jenny
Konsept: Offiser i TNA styrken
Kultur: Malderia

Navn kommer (Ranja)

Spiller: Ranja
Konsept: Offiser i TNA styrken
Kultur: Ulymar

Louw Arien

Spiller: HansO
Konsept: Brygger fra bryggeriet A.L.V. Godt kjent i Uder-Hopfen og Kiltan.
Kultur: Kiltan

Rein Solvik

Spiller: Anders O.
Konsept: Livsnyter
Kultur: Malderia

Mira

Spiller: Torunn
Konsept: Konditor
Kultur: Neven

Gastronaut Rozemarjin van Dijk

Spiller: Hanne G
Konsept: Smaksutforsker/kokk hos Zankilt Frihandelskompani
Kultur: Zantropia/Kiltan

Gastrolog NAVN KOMMER

Spiller: Tyra
Konsept: Matkulturkjenner hos Zankilt Frihandelskompani
Kultur: Kiltan (Zantropia/Ulymar)

Gastrosof Piejt van Keulen

Spiller: Tord
Konsept: Matfilosof hos Zankilt Frihandelskompani
Kultur: Kiltan (Zantropia)

Arjan Vilbert

Spiller: Kristian
Konsept: Brygger, deleier i A.L.V.
Kultur: Uder-Hopfen