Å spille heks

Fra VeiskilleWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er et dokument som blei laga til Siste lodd på vekta. Det er ikke nødvendigvis gitt at alle laivarrangører ønsker å bruke disse reglene for eventuelle hekser på laiven sin, så husk å undersøke hva som gjelder.

Å leve som heks

Å være heks betyr at Sebk er din fysiske far. Han kan ta hvilken form som helst så ikke en gang kvinnen selv trenger vite at barnet er halvt demon, (hun har jo bare vært til sengs med sin mann). Heksene derimot kjenner til og kan se tegn på at en annen kvinne er heks, og vekke heksen gjennom et rituale.

Hekser er av natur selvsentrerte, maktsyke, eiesyke og manipulative. Det betyr ikke at de fungerer dårlig sosialt, snarere tvert i mot. De er ofte veldig gode på å bli godt likt og sørge for at folk stoler på dem, fordi det er mest hensiktsmessig når man vil opp og fram her i verden.

Hekser samler seg ikke ofte lenge av gangen. Det skal spesielle situasjoner eller svært karismatiske lederskikkelser til for at hekser skal stå sammen over lang tid. Det er ikke dermed sagt at de ikke kan samarbeide, men de gjør det sjelden kun av vennskap og lojalitet. Hver enkelt må få noe ut av det.

Før stjernefallet lovet Sebk heksene verdensherredømme når den nye tiden kom. Heksene som deltok i ritet under stjernefallet utførte dessverre ikke dette helt etter instruks. Fordi de ikke stolte på Sok utelot de han fra ritualet. Dermed fikk han ikke valget mellom å bli menneske eller ånd, og ble igjen i verden som en entitet. Det er grunn til å tro at det er derfor heksene i dag ikke har den makta de ble lovet.

Heksemagi

Hekser har som hovedregel aldri hatt egne magiske krefter. Til forskjell fra magikere før Stjernefallet hadde de ikke evnen til å direkte manipulere Skaperens sang på sparket. Det de derimot har er sin fars oppmerksomhet, noe som gjør at de i langt større grad enn simple kultister kan utføre ritualer og be om krefter og tjenester fra Sebk, og regne med å få svar.

Hekser har altså ikke evnen til å improvisere magi i en gitt situasjon. Noen kan binde magiske effekter i amuletter o.l, som kan utløses ved behov, men alt krever planlegging. Ritualene må ikke nødvendigvis være så lange, men det kreves fred og ro til å fokusere: Midt i en slåsskamp eller spent konfrontasjon er ikke stedet. Rutinerte hekser har derfor som regel (gjerne bokstavelig) et ess i ermet; en eller annen magisk effekt som de av erfaring vet kan komme godt med.

Retningene

Heksemagi er delt inn i fem retninger basert på essensen av Sebks fem barn. Hver enkelt heks spesialiserer seg innenfor et felt, etter egne preferanser og avhengig av tilgjengelige lærere. De lærer av hverandre, og slike lærer/elev-forhold resulterer ofte i sterke bånd og/eller varige fiendskap.

Noen ganger kan flere veier benyttes for å komme fram til den samme effekten, men som regel tvinger denne spesialiseringen heksene til å samarbeide mer enn de ellers ville gjort.

Løgnens vei – dette er basisen, den retningen de aller fleste hekser lærer først. Det handler om manipulsajon og forføring, å lyve overbevisende, å skjule seg, å avsløre om noen lyver for deg, osv.

Sannhetens vei – En svært nyttig, men ikke voldsomt utbredt retning. Det handler om å tilegne seg kunnskap, forstå folks ønsker og motivasjon, vite ikke bare at folk lyver, men hva de egentlig mener, osv. Løgnens og Sannhetens ånder var barn av Sebk og Sannhetens Gudinne.

Soks vei – Med Sok fri i verden, mener noen hekser at denne retningen bør forlates, og er skeptiske til de som mestrer den. Hva om de egentlig tjener en annen enn Sebk? Magien handler om ledelse, kontroll og dominans. Der man gjennom Løgnens vei lurer og manipulerer folk til å gjøre som man vil, bruker Soks vei ren tvang. Sok er Sebks barn med Skaperen selv.

Sarks vei – Sark var den første dragen, barn av Sebk og en av de eldste ilddemonene. Magien handler om ild, vold og rikdom, det å ta noe med makt, å direkte skade noen med magi, osv.

Syks vei – Syk var sykdommens demon, og avkom av Sebk og Døden selv. Magien handler om både sykdom og helbredelse, og befatter seg med både fysiske og sjelelige lidelser.

Gangen i et rituale

1: Bestem hva du vil oppnå, og hvordan du skal få det til.
2: Skaff eventuelle gjenstander/symboler du har bruk for. Gjenstander med en historie eller et bånd til målet for ritualet, kan styrke effekten.
3: Skriv ned hva som skal sies, hvilke tegn og elementer du vil bruke, i riktig rekkefølge. Hekser bruker også jukselapp når de koker i hop nye ritualer!
4: Når alt er klart: Kjør på!

Messing og greier

I artikkelen Heksenes bok står det en del messer og regler. Artikkelen i sin helhet er dessverre forvirrende og ufullstendig, men under hvert enkelt rituale kan man lese eksempler på ‘heksespråk’ som er en vesentlig del av stemningen i et hekserituale. F.eks:

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Den observante leser vil ha lagt merke til at dette rett og slett er baklengsmessing, med litt justering i ord og syntaks:

Min herre Sebk
Løgnens Mester
Jeg kneler for deg

Eller

Ged relack gedj, Sark = Jeg kaller deg, Sark
Netechgive i = I evigheten

I faktiske ritualer på laiven bruker man ulike regler av denne typen. Her et par kjappe ritualeksempler:

Ritualer

Å kaste sykdom over noen

Først rydder man riteplassen, legger fram en hårlokk, gjenstand som tilhører offeret, e.l hvis man har det. Blod, gift, kroppsvæsker fra en syk person e.l kan være gode symboler for sykdom. Påkallelser og messing skal sies med klar og tydelig stemme, og hver regle skal gjentas fem ganger.

Selve ritet åpnes med å vise respekt for Sebk:

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Deretter holder man fram evt sykdomssymboler, og påkaller Syk:

Ged relack gedj, Syk

Tredje steg er å framsi ritets formål. Det er ikke nødvendig å si nøyaktig hva for slags sykdom og forbannelse man vil skal ramme offeret. Man bestiller ikke en detaljert forbannelse fra Sebk, men låner kraft til å gjøre det selv. Mens man messer selve forbannelsen, kan man sette fyr på offerets symbolgjenstand, dynke den i blod eller gift, e.l.

[Offerets navn],
Mocktys renam gedj
Pork nid i ni
Lesj nid i ni
Ged relack gedj, Syk!

Til slutt, før man rydder etter seg, viser man sin respekt for Sebk igjen. Alle ritualer åpnes og avsluttes på denne måten:

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Å så splid

Først rydder man riteplassen og legger fram symboler og gjenstander knyttet til de man ønsker å så splid mellom, samt symboler for (i dette tilfellet) Sark og løgn. I tillegg, for å tilføre ekstra kraft i ritet, bruker man tegn fra den magiske sirkelen, i dette tilfellet vårens tegn. Frø, spirende planter e.l kan være gode symboler. Bål eller levende lys er også nødvendig.

Et rite som dette er sterkere enn det forrige eksempelet, men krever mestring av to retninger. Det kan evt oppnås gjennom samarbeid mellom to eller flere hekser.

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Deretter holder man fram Sarks og løgnens symboler, og påkaller dem i den rekkefølgen man selv syns er best.

Ged relack gedj, Sark

Ged relack gedj, engolsh

Etter at Sebks barn er påkalt, holder man fram symbolet for det tegnet som skal brukes, og kaller på dets kraft.

Vårens tegn, ged relack gedj.

Når alle krefter man skal bruke er gjort klare, er det tid for ofrene. Symbolgjenstander brennes.

[Offer 1],
Engolsh renam gedj
Lesj nid i ni.
Al nengolsh at tor nid i lesj, ko erof lit dirtesh.
Ged relack gedj, Sark!

[Offer 2],
Engolsh renam gedj
Lesj nid i ni.
Al nengolsh at tor nid i lesj, ko erof lit dirtesh.
Ged relack gedj, Sark!

Når messinga er over og gjenstandene brent (eller alvorlig sota ned, hvis de ikke er brennbare), avslutter man ritet med å takke Sebk igjen.

Errach nim Sebk
Retsem Nengolsh
Ged rof relenk gedj

Det spilltekniske

 • Styrken i et rituale avgjøres av den samla krafta til heksene som utfører det.
 • Gode symboler og gjenstander med kraft eller kobling til ritets formål kan utgjøre en forskjell, særlig om målet er beskyttet mot magi. Hekser passer godt på tingene sine.
 • Heksers magiske styrkenivå fungerer som et skjold mot magi. Skal ei heks med styrke 3 gjøre noe mot en med styrke 6, trengs det god planlegging og antakelig hjelp fra flere. I motsatt tilfelle reduseres effekten.
 • Ulike ritualeffekter krever ulike kraftnivåer:
  • Nivå 1: Heksa må etter ritualet ta på målet/offeret for å utløse magien.
  • Nivå 2: Heksa må etter ritualet kunne se målet/offeret for å utløse magien.
  • Nivå 3: Heksa kan lage amuletter/drikker og lagre magiske effekter i disse.
  • Nivå 4: Heksa kan påvirke målet/offeret på lang avstand.
  • Nivå 7: Heksa kan påvirke flere mål på en gang, i ett og samme rituale.
  • Nivå 10: Heksa kan utøve magi som er umiddelbart dødelig.